HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Weststellingwerf adviseert negatief over gaswinning Noordwolde en De Blesse/Blesdijke

Weststellingwerf adviseert negatief over gaswinning Noordwolde en De Blesse/Blesdijke (21-12-2018)

Dit item is verlopen op 21-01-2019.

Het college van burgemeester en wethouders besloot deze week om negatief advies te geven op winningsplannen van Vermilion Energy Netherlands B.V. voor gaswinning bij Noordwolde en De Blesse/Blesdijke. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft voor twee winningsplannen aan de gemeente om advies gevraagd. De gemeente Weststellingwerf wijst gaswinning niet af, maar kijkt kritisch naar nieuwe gaswinverzoeken en wil heldere en goede voorwaarden.

Waar gaat het winningsplan voor Noordwolde (boorlocatie Schapendrift) over?

Het winningsplan met de naam Weststellingwerf gaat over de gaswinlocatie ten noordwesten van Noordwolde en ten oosten van Nijeholtpade aan de Schapendrift 10. Hier zijn twee boorputten waarvan er een in werking is. Vermilion wil via de niet-actieve boorput een nieuwe boring door een gesteentelaag maken en de gaswinning in het gasveld Weststellingwerf hervatten. Daarnaast wil Vermilion via deze put het nieuwe gasveld Weststellingwerf-West aanboren. Het ingediende winningsplan loopt tot 2038.

Wat is het advies van het college?

Het college adviseert het ministerie om niet in te stemmen met het winningsplan Weststellingwerf vanwege:

  • een bodemtrilling in 2009 en de nu voorgestelde nieuwe ingrepen in de diepe ondergrond;
  • de in het winningsplan beschreven verwachte kans op bodemtrilling;
  • het ontbreken van een proefboring.

Waar gaat het winningsplan De Blesse/Blesdijke over?

Het ingediende winningsplan De Blesse/ Blesdijke gaat over de gaswinlocaties aan de Steenwijkerweg 99a in De Blesse en aan De Meenthe 13a in Wolvega. Vermilion wil de productieduur van de bestaande gaswinning verlengen. Daarnaast wil Vermilion het nieuwe gasveld Blesdijke East aanboren als aftakking van de bestaande boorput Blesdijke. Dit nieuwe gasveld ligt tussen De Blesse en Blesdijke in, waardoor de winningsplannen worden samengevoegd. Het ingediende winningsplan loopt tot 2036

Wat is het advies van het college?

Het college adviseert het ministerie niet in te stemmen met het winningsplan De Blesse/Blesdijke vanwege:

  • de in het winningsplan beschreven verwachte kans op bodemtrilling;
  • de verschillen in de inschatting van de kans op bodemtrilling door deskundigen.

Hoe gaat het nu verder?

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het vragen van advies aan instanties, waaronder de gemeente, hoort bij de besluitvormingsprocedure. Het ministerie verwerkt nu eerst de adviezen. Wanneer het ministerie besluit verder te gaan met de ontwikkeling van de gaswinlocatie volgt een ontwerp-instemmingsbesluit. Wanneer dit besluit ter inzage ligt, kan iedereen reageren met een zienswijze. Het ministerie organiseert dan een openbare informatiebijeenkomst.

Het winningsplan beschrijft de invloed van gaswinning op de ondergrond. Wanneer bovengrondse  aanpassingen nodig zijn, is ook een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag van een omgevingsvergunning loopt ook via het ministerie.

Wat vindt Weststellingwerf van gaswinning?

Gaswinning is momenteel een gespreksonderwerp in de gemeenteraad van Weststellingwerf. Het is mogelijk dat het beleid op dit onderwerp wordt aangepast. Ondertussen kijkt de gemeente kritisch naar nieuwe gaswinverzoeken. Weststellingwerf vraagt om heldere en goede voorwaarden voor:

  • in de gaten houden van trillingen en bodemdaling;
  • schaderegeling voor bouwwerken boven kleine gas velden;
  • nulmeting van de staat van gebouwen en bouwwerken.