HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Weststellingwerf adviseert negatief over proefboring op gaswinlocatie ‘Blesdijke’

Weststellingwerf adviseert negatief over proefboring op gaswinlocatie ‘Blesdijke’ (09-07-2019)

Dit item is verlopen op 09-08-2019.

Het college van burgemeester en wethouders adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om niet mee te werken aan een vergunning voor een proefboring door Vermilion Energy Netherlands B.V. op gaswinlocatie ‘Blesdijke’. Het ministerie heeft de gemeente voor de aanvraag omgevingsvergunning om advies gevraagd. 

Waar gaat de omgevingsvergunning over?

Vermilion wil een proefboring doen op de gaswinlocatie Blesdijke, aan de Meenthe 13a in Sonnega.

Op deze locatie zitten twee aardgasputten. Beide putten produceren op dit moment niet meer. Met de proefboring wil Vermilion vanuit een van de putten een nieuw gasveld, Blesdijke-East, aanboren.

Vermilion heeft voor deze proefboring een vergunning aangevraagd bij het ministerie. Het ministerie vraagt de gemeente om advies.

Wat vindt het college?

Het college adviseert het ministerie de vergunning te weigeren omdat een nieuwe proefboring niet past in het beleid van de gemeente. Dit beleid is erop gericht om geen medewerking te verlenen aan ontwikkelingen op het gebied van gaswinning omdat dit niet past

  • bij ons streven naar verduurzaming;
  • binnen de energietransitie;
  • in ons beeld van het afbouwen van gaswinning in Nederland.

Hoe gaat het nu verder?

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het vragen van advies aan instanties, waaronder de gemeente, hoort bij de besluitvormingsprocedure. Het ministerie verwerkt nu eerst de adviezen. Een negatief advies van de gemeente betekent dus niet dat de ontwikkeling niet door gaat.

Wanneer het ministerie besluit verder te gaan met de ontwikkeling van de gaswinlocatie volgt een ontwerp-omgevingsvergunning. Wanneer dit ontwerpbesluit ter inzage ligt, kan iedereen reageren met een zienswijze.

Nieuw winningsplan ligt ter inzage

De omgevingsvergunning gaat over de bovengrondse aanpassingen. Om gaswinning mogelijk te maken, is er een nieuw winningsplan nodig. Het winningsplan beschrijft de invloed van gaswinning op de ondergrond. De aanvraag van een winningsplan loopt ook via het ministerie. Het ontwerp-winningsplan ligt ter inzage tot en met 24 juli. Hiertegen kan iedereen een zienswijze indienen. Het college gaat dit nog doen.