HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Weststellingwerf beëindigt eigenaarschap Caparis

Weststellingwerf beëindigt eigenaarschap Caparis (30-09-2019)

Dit item is verlopen op 30-10-2019.
Weststellingwerf beëindigt eigenaarschap Caparis

Raad akkoord met plan voor herstructurering Caparis

De gemeenteraad van Weststellingwerf is vanavond akkoord gegaan met het plan voor herstructurering van het SW bedrijf Caparis. Dat betekent dat Weststellingwerf met ingang van 1 januari 2020 geen eigenaar van Caparis NV meer is. Het besluit past bij de visie van de gemeente op het Sociaal domein. Inwoners die nu met een SW-indicatie bij Caparis werken, blijven dat gewoon doen. Hiervoor sluit de gemeente met Caparis een dienstverleningsovereenkomst.

Het herstructureringsplan past bij de wensen en belangen van de negen betrokken partijen. Weststellingwerf is een van de vier gemeenten (naast Ooststellingwerf, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) die het eigenaarschap van Caparis NV beëindigen. Zij bieden hun aandelen te koop aan. De andere vier gemeenten blijven eigenaar en kunnen de aandelen kopen. Dit is onderdeel van een fair deal, een financiële afrekening waarmee het ‘nieuwe’ Caparis NV perspectiefrijk kan starten. Wethouder Mariska Rikkers: “We zijn blij dat er na jaren van praten en onderhandelen nu een akkoord is bereikt, dat goed is voor de werknemers van Caparis en dat past bij de wensen van de betrokken gemeenten en Caparis zelf.”

Inwoners van Weststellingwerf die met een SW-indicatie werken bij Caparis blijven in dienst bij GR SW Fryslan en houden hun werkplek bij Caparis. Voor hen verandert er dus niets. Weststellingwerf maakt voor deze groep voor de komende vijf jaar met Caparis afspraken via een dienstverleningsovereenkomst. Door de nieuwe afspraken houdt de gemeente beter zicht op de ontwikkeling van inwoners die werken bij Caparis.

Het besluit past bij de visie op het Sociaal domein. De gemeente gaat uit van een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen naar vermogen. Wanneer een inwoner moeilijk werk kan vinden, kijkt de gemeente samen met deze inwoner wat we hieraan kunnen doen. Het liefst vinden we een oplossing bij bedrijven of organisaties in de gemeente. Of anders in de regio. Een werkplek bij Caparis kan ook een oplossing zijn, maar alleen wanneer dit past bij de inwoner.