HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Weststellingwerf beleeft haar eigen dorpentop!

Weststellingwerf beleeft haar eigen dorpentop! (27-10-2016)

Dit item is verlopen op 27-11-2016.
Laurens Boodt legt proejct Woonverruiling uit

In de media wordt momenteel veel aandacht besteed aan de aanstaande Friese dorpentop op 5 november. Veel Weststellingwervers hebben zich aangemeld of zijn betrokken bij de organisatie van dit evenement. Wie  op 26 oktober aanwezig was bij de bijeenkomst van de Vereniging Kleine Dorpen (VKD) in De Hoeve, kreeg het idee dat we  in onze gemeente een eigen dorpentop organiseerden!

In samenwerking met de gemeente organiseert de Vereniging Kleine Dorpen één keer per twee jaar een dorpenavond, waarvoor alle plaatselijke belangen en raadsleden worden uitgenodigd om op informele wijze ervaringen uit te wisselen en elkaar (beter) te leren kennen. Het aangeboden buffet is een blijk van waardering voor al die actieve en betrokken plaatselijke belangen die zich dagelijks inspannen voor een leefbare gemeente. De combinatie met  een presentatie over een actueel thema blijkt een gouden formule: uit de reacties van de kleine honderd aanwezigen kan worden opgemaakt dat deze opzet smaakt naar meer.

Samenwerking

Steeds meer zien we dat dorpen vanuit een gedeeld belang de samenwerking zoeken met buurdorpen. Dorpen realiseren zich dat niet alles op lokaal niveau kan worden geregeld. De Vereniging Kleine Dorpen werpt zich op als een zeer actieve vertegenwoordiger van de dorpen en is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente.

Het thema van de bijeenkomst, “Thuis in eigen dorp” is een mooi   voorbeeld  van de rol van de VKD, de samenwerking tussen dorpen en de wijze waarop de gemeente dat kan ondersteunen. Overkoepelend onderwerp van gesprek was de wijze waarop je dorpsbewoners kunt stimuleren om actief na te denken de toekomstbestendigheid van hun woning, de directe omgeving en het dorp in het algemeen.

Langer thuis wonen

Veel inwoners willen graag in eigen dorp oud  worden, maar worden ook  geacht zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het is belangrijk om na te denken over welke belemmeringen uit de weg moeten worden geholpen om bijvoorbeeld over 15 jaar nog steeds prettig en zonder zorgen te kunnen wonen.

In nauwe samenwerking met de VKD zijn maar liefst vier initiatieven gestart om te werken aan die bewustwording. Aan de hand van vier korte presentaties werden de ambities van de initiatiefnemers toegelicht en werd de relatie met de andere projecten en de dorpen gelegd.

Projecten

De vertegenwoordigers van de werkgroep Toekomstwonen.nu, de projecten Blij(f) Wonen, Mijn huis op Maat en Ruilverwoning belichtten allen op hun eigen enthousiaste wijze een aspect  van het thema “Thuis in eigen dorp” : “Hoe kom ik er achter of mijn woning toekomstbestendig is, wat is er nodig om  de nodige aanpassingen te doen, waar kan ik terecht, wie kan daarbij ondersteunen, kunnen vragen worden gebundeld en zijn er integrale oplossingen te bedenken of is er zelfs woningruil op dorpsniveau te organiseren?” De komende periode zullen de vier projecten verder worden ontvouwd en gaan de plaatselijke belangen aan de slag  met dit thema. De gemeente volgt het vervolg op de voet: de VKD loopt voorop met deze nieuwe initiatieven en de verwachting is dat het een schat aan informatie oplevert en leidt tot nieuwe creatieve en innovatieve ideeën.

Waardering

Ongeacht het onderwerp, viel  vooral de goede sfeer op: wethouder Jack Jongebloed benoemde expliciet dat de energie voelbaar was en dat hij trots is op alle actieve bewoners die betrokken zijn bij deze ontwikkeling. Tevens gaf hij aan dat dorpen zelf goed weten wat er nodig is en dat het aan de gemeente is  om zo goed mogelijk te anticiperen op de vragen van de initiatiefnemers. De gemeente wil al het mogelijke doen om letterlijke en figuurlijke drempels weg te nemen, zodat de energie voor een blijvend leefbaar eigen dorp kan worden behouden.

Foto's: Lenus van der Broek