HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Weststellingwerf blijft investeren ondanks financiële tegenvaller jeugdzorg

Weststellingwerf blijft investeren ondanks financiële tegenvaller jeugdzorg (07-06-2019)

Dit item is verlopen op 07-07-2019.
Kadernota

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorjaarsnota 2019/kadernota 2020-2023 beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad. Net als andere gemeenten heeft ook Weststellingwerf een financieel tekort op jeugdzorg. Ondanks deze tegenvaller blijft de gemeente investeren.

In het collegeprogramma ‘Weststellingwerf, de kracht van Samen en doen!’ staan onze ambities op de thema's Bestuurlijke Vernieuwing, Mensen, Werk en Wonen en Leefomgeving. De komende jaren willen we in totaal € 13 miljoen investeren in onder andere de volgende projecten:

  • Herinrichting van de Steenwijkerweg De Blesse
  • Infrastructuur Lycklamaweg Wolvega
  • Recreatie Rottige Meente - Driewegsluis
  • Verbetering sportaccommodaties - kunstgrasvoorzieningen
  • Fietspad langs de Linde
  • Scholen
  • Centrum Wolvega

Om dit te realiseren, gebruiken we onder andere de precariogelden.

Tekort op jeugdzorg

In 2015 werd jeugdzorg een taak van de gemeente. Bij de overdracht door het rijk is fors op jeugdzorg bezuinigd. De komende jaren verwacht Weststellingwerf een jaarlijks tekort van € 2 miljoen op het Sociaal domein, waaronder jeugdzorg. Naast maatregelen om zelf meer grip te krijgen op de uitgaven, zal de gemeente nadrukkelijk bij het Rijk aandringen op meer geld voor jeugdzorg.

Om de financiele resultaten in de komende jaren verder te verbeteren, blijft de gemeente zoeken naar ruimte in bestaande budgetten en mogelijke besparingen door meer efficiency en effectiviteit.

De voorjaarsnota 2019/kadernota 2020-2023 is te vinden op weststellingwerf.begrotingsapp.nl.