HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Weststellingwerf geeft negatieve zienswijze op plannen voor uitbreiding gaswinning Noordwolde

Weststellingwerf geeft negatieve zienswijze op plannen voor uitbreiding gaswinning Noordwolde (08-05-2019)

Dit item is verlopen op 08-06-2019.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Weststellingwerf geeft een negatieve zienswijze  op het ontwerp-instemmingsbesluit van het ministerie voor het winningsplan Weststellingwerf. Het winningsplan is opgesteld door Vermilion Energy Netherlands B.V.
Eerder adviseerden B&W negatief op deze ontwikkeling. Dat leidde niet tot het afwijzen van het winningsplan. Het college blijft bij haar standpunt dat het ministerie niet moet instemmen met het winningsplan.

Waar gaat het winningsplan over?

Het winningsplan Weststellingwerf gaat over de gaswinlocatie aan de Schapendrift 10 in Noordwolde. Dit ligt ten noordwesten van Noordwolde en ten oosten van Nijeholtpade.

Hier zijn twee boorputten waarvan er een in werking is. Vermilion wil via de boorput die niet in werking is, een nieuwe boring doen door een gesteentelaag en zo de gaswinning in het gasveld Weststellingwerf hervatten.

Daarnaast wil Vermilion via deze put het nieuwe gasveld Weststellingwerf-West aanboren. Het winningsplan loopt tot 2038.

Waarom dient het college een zienswijze in?

Het ministerie besluit of het winningsplan wordt aangenomen. Het college van B&W van Weststellingwerf kan hier met een zienswijze op reageren. B&W staan niet achter het plan en laten dat met de zienswijze weten. Hun argumenten zijn:

· een bodemtrilling in 2009 en de nu voorgestelde nieuwe ingrepen in de diepe ondergrond;

· de in het winningsplan beschreven verwachte kans op bodemtrilling;

· het ontbreken van een proefboring.

In de zienswijze zijn ook aanvullende voorwaarden opgenomen. Dit omdat ondanks de bezwaren van de gemeente, het ministerie kan besluiten om toch in te stemmen met winningsplan.