HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Weststellingwerf heeft nieuw bestuur

Weststellingwerf heeft nieuw bestuur (31-05-2018)

Dit item is verlopen op 07-07-2018.
Nieuw college Weststellingwerf

In een extra raadsvergadering zijn vanavond de nieuwe wethouders, raadsleden en duo-commissieleden benoemd en geïnstalleerd. Daarmee is zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf compleet en start de bestuursperiode 2018-2022.

Wethouders

Op basis van het gesloten coalitieakkoord gaan de volgende wethouders vanaf vandaag aan de slag: Jack Jongebloed (VVD, 0,8 fte), Roelof Theun Hoen (VVD, 0,8 fte), Hanneke Zonderland (CDA, 1 fte) en Mariska Rikkers (WB, 0,6 fte). De totale formatie van wethouders bedraagt 3,2 fte en is op basis van de verkiezingsuitslag verdeeld over vier wethouders afkomstig van de drie coalitiepartijen.

Raadsleden

Omdat de nieuwe wethouders uit de raad zijn benoemd, zijn vacatures in de raad ontstaan. Deze lege plekken zijn vanavond ingevuld door de nieuwe raadsleden Edwin Bathoorn (VVD), Jesper Kraakman (VVD) en Tom Hartog (WB). Omdat Marcel Bos (CDA) wethouder in Ooststellingwerf is geworden eindigt zijn raadslidmaatschap. In zijn plaats is vanavond Lucas van der Hoef als raadslid geïnstalleerd.

Duo-commissieleden

Vanuit het oogpunt van bestuurlijke vernieuwing en verlichting van de werkdruk van de raadsleden zijn vanavond ook zeven duo-commissieleden benoemd, voor elke fractie één. Deze duo-commissieleden hebben geen stemrecht en maken geen deel uit van de raad. Raadsleden kunnen tijdens de commissievergaderingen hun plek aan het duo-commissielid afstaan. In hun plaats voert het duo-commissielid dan namens de fractie het woord bij de besprekingen.

Alle duo-commissieleden stonden op de kieslijst: Colinda de Vries (SDW), Sylvia Heida (VVD), Stoffel Baas (CDA), Stephan Mast (GroenLinks), Sieto Koopman (WB), Jaap Elzenaar (Blijf Stellingwarfs) en Siepie Akkerman (D66).

Nieuw college 2018-2022

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders, van links naar rechts burgemeester André van de Nadort en de wethouders Hanneke Zonderland (CDA), Mariska Rikkers-Oosterkamp (WB), Jack Jongebloed (VVD) en Roelof Theun Hoen (VVD). 

Raadslid Lukas van der Hoef

Lucas van der Hoef is geïnstalleerd als raadslid voor het CDA in de plaats van Marcel Bos.

Nieuwe raadsleden Tom Hartog, Jesper Kraakman en Edwin BathoornNa de installatie van het nieuwe college zijn Jesper Kraakman (VVD), Edwin Bathoorn (VVD) en Tom Hartog geïnstalleerd als raadslid.

Duo-commissieleden benoemd

Burgemeester Van de Nadort (links) benoemde 7 duo-commissieleden, van links naar rechts: Stoffel Baas, Colinda de Vries, Siepie Akkerman, Jaap Elzenaar, Sylvia Heida, Stephan Mast en Sieto Koopman. (Foto' s Lenus van der Broek)