HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Weststellingwerf neemt deel aan Village Deal

Weststellingwerf neemt deel aan Village Deal (05-12-2017)

Dit item is verlopen op 05-01-2018.

Weststellingwerf gaat voor een nieuwe aanpak voor financiële zelfredzaamheid op maat

De gemeenteraad heeft op 4 december 2017 het besluit genomen om deel te nemen aan het project Village Deals van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De Village Deal stimuleert de gemeente met vernieuwende aanpakken in het Sociaal domein. De gemeente richt zich op het thema schulden en bewindvoering.

Een Village Deal is een deal tussen het College van B&W en de gemeenteraad. Wethouder Cor Trompetter is blij dat de raad heeft ingestemd met de Village Deal. “We gaan nu onderzoeken hoe we inwoners met schulden nog betere en passende hulp en ondersteuning kunnen bieden.” Daarbij wordt ook bekeken of het noodzakelijk is dat een bewindvoerder de financiën overneemt van de inwoner.

Met de inwoners is de gemeente in gesprek over hun ervaringen met schulden en bewindvoering. Met de bewindvoerders bespreekt de gemeente de samenwerking en hun dienstverlening. Op basis daarvan wordt het aanbod voor de inwoner passend gemaakt en toegepast.

De VNG is voor de zomer 2017 gestart met de Village Deals voor kleinere gemeenten tot 50.000 inwoners. Weststellingwerf heeft zich aangemeld en doet nu met 10 andere gemeenten mee aan het project. De VNG biedt, met hulp van een adviesbureau, een jaar lang begeleiding bij het opzetten van de Villagen Deal. Daarnaast zorgen ze voor een leertraject binnen de gemeente en landelijke uitwisseling met andere deelnemende gemeenten om van elkaar te leren.