HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Weststellingwerf wil nieuw beleid voor bestuurlijke toekomst

Weststellingwerf wil nieuw beleid voor bestuurlijke toekomst (15-01-2019)

Dit item is verlopen op 15-02-2019.

Burgemeester doet verslag van rondje langs fracties

Burgemeester André van de Nadort heeft met de fracties van de gemeenteraad gesproken over hoe zij de bestuurlijke toekomst van Weststellingwerf zien. De meerderheid van de fracties wil niet meer fuseren met andere gemeenten. Daarom is nieuw beleid nodig voor de bestuurlijke toekomst van Weststellingwerf.

Nieuw beleid

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om nieuw beleid voor de bestuurlijke toekomst van Weststellingwerf op te stellen in overleg met de samenwerkingspartners Ooststellingwerf en Opsterland. Want de fracties zijn tevreden over de bestaande samenwerking met Ooststellingwerf en Opsterland. Zij willen de mogelijkheden voor verdere samenwerking op back-office taken en op meer strategische vraagstukken verkennen. Op 28 januari 2019 vergadert de raad over het voorstel van B&W.

Samenwerken of fuseren

In 2016 had de raad de wens om op termijn te fuseren met andere gemeenten. De burgemeester kreeg bij zijn aantreden in september 2017 de opdracht om het proces van een bestuurlijke fusie te begeleiden. In reactie op een concept motie van de fractie van Blijf Stellingwarfs in juli 2018 beloofde de burgemeester om de raadsfracties te vragen hoe zij nu over het onderwerp bestuurlijke samenwerking of fusie denken. Uit zijn verslag wordt duidelijk dat een bestuurlijke fusie deze raadsperiode niet op de agenda van de raad zal staan.

OWO-gemeenten

Weststellingwerf werkt vanaf 2015 samen met de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland. De drie OWO-gemeenten -elk met een eigen identiteit- bereiken meer door samen te werken. Naast de eigen afdelingen hebben de drie gemeenten drie gezamenlijke afdelingen. De afdeling Bedrijfsvoering zit in Wolvega, Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) is te vinden in Gorredijk en de afdeling Beheer & Registratie (B&R) in Oosterwolde. De medewerkers van de OWO-afdelingen werken voor alle drie gemeenten.