HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Wie is of kent de eigenaar van dit vaartuig?

Wie is of kent de eigenaar van dit vaartuig? (15-03-2021)

Dit item is verlopen op 15-04-2021.
Foto van de boot

Bij controlewerkzaamheden door de gemeente Weststellingwerf is geconstateerd dat al geruime tijd in de Schipsloot te Wolvega, ter hoogte van de passantensteiger, bij het viaduct twee onbeheerde vaartuigen zijn aangelegd. De gemeente is nog op zoek naar de eigenaar van het kleine vaartuig.

Wie is of kent de eigenaar van dit vaartuig?

Op grond van Artikel 5:25  van de Algemene plaatselijke verordening is het niet toegestaan hier aan te leggen. Daarom verzoeken wij ook de eigenaar dit vaartuig deze te verwijderen en verwijderd te houden. Als niet aan dit verzoek wordt voldaan zal dit vaartuig na 26 maart 2021 van overheidswege worden verwijderd en vernietigd. De kosten van verwijdering en bijkomende kosten zullen op de eigenaar van de boot worden verhaald.

Meer informatie over dit bericht is te verkrijgen bij de heer Tolman van het Team Toezicht & Handhaving van de gemeente Weststellingwerf, telefoon 140561.