HOME  |  Coronavirus  |  Evenementen

Evenementen

Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Evenementen vormen helaas een risico op verspreiding van het coronavirus. Daarom zijn nu alleen nog pilot evenementen en jeugdactiviteiten onder voorwaarden mogelijk.

Pilot evenementen

In april 2021 zijn er in heel Nederlands pilot evenementen en activiteiten. Bezoekers moeten bij de ingang een bewijs laten zien van een negatieve coronatest. Zo kunnen coronatests helpen om de samenleving  en de economie weer te openen. Op de website van de Rijksoverheid lees je meer informatie. Het aanmelden van jouw evenement voor de pilot evenementen is op dit moment niet meer mogelijk.

Bezoekers kunnen voor vragen over het testen en de testuitslag terecht op www.testenvoortoegang.nl.

Jeugdactiviteiten

Voor kinderen tot en met 17 jaar kunnen in de openbare ruimte wel activiteiten georganiseerd worden. Bijvoorbeeld door lokale welzijnsinstanties of een lokale (sport)vereniging. Zo kan bijvoorbeeld een kleinschalige sport- en spelmiddag op de lokale sportvereniging georganiseerd worden. Hierbij mogen volwassen begeleiders aanwezig zijn, net zoals bij sport. Er mogen geen volwassen toeschouwers aanwezig zijn tijdens de activiteiten. Bekijk de mogelijkheden in onderstaande richtlijn voor evenementen en richtlijnen in april en mei van de Veiligheidsregio Fryslan.

Evenement organiseren?

De uitkomsten van de pilots evenementen en activiteiten worden meegenomen in de voorgenomen Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19. Deze wet is straks de grondslag om testbewijzen te kunnen verplichten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, horeca, en doorstroomlocaties. Duidelijk is dat testbewijzen een belangrijke rol gaan spelen bij het heropenen van de evenementensector.

Ben je organisator van een evenement of activiteit en wil je meer weten? Kijk op www.testenvoortoegang.nl/organisatoren of op de website van de Rijksoverheid.

Er is een CoronaCheck-app ontwikkeld als onderdeel van toegangstesten. Met deze app kunnen bezoekers aantonen dat ze negatief getest zijn op corona. De app wordt op dit moment alleen gebruikt bij de pilots. Meer informatie vind je op www.coronacheck.nl.