HOME  |  Coronavirus  |  Informatie voor maatschappelijke organisaties

Informatie voor maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties kunnen financiële steun krijgen van gemeente Weststellingwerf. Vanaf 1 februari zijn er twee financiële regelingen: de subsidieregeling coronacompensatie en het noodfonds. Let op: de aanvraagperiode voor de regelingen zijn verlopen.

Diverse organisaties hebben afgelopen jaar financiële schade gehad door de coronamaatregelen. Zo zijn inkomsten voor bijvoorbeeld zaalverhuur, kaartverkoop, of horeca (deels) weggevallen. Ook kunnen extra kosten zijn ontstaan voor het aanbrengen van looproutes, spatschermen en de aanschaf van extra ontsmettingsmiddelen.

Voor wie is het noodfonds? (aanvraagperiode is verlopen) 

Maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de ernstige financiële schade door de coronamaatregelen. Dit kan wanneer zij in hun voortbestaan worden bedreigd door de financiële gevolgen van corona. Hierbij gaat het om schade die niet via andere regelingen gecompenseerd kon worden. De schade is ontstaan in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020. 

De volgende organisaties kunnen een subsidieaanvraag doen:

  • Organisaties die niet gericht zijn op winst maken;
  • Die gevestigd zijn in de gemeente Weststellingwerf;
  • En in 2019 meerdere activiteiten met een maatschappelijk karakter hebben georganiseerd, denk hierbij aan activiteiten die direct of indirect zorgen voor leefbaarheid, ontmoeting of ontspanning.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen moeten de organisaties informatie over de afgelopen 3 jaren doorgeven. Op basis van die gegevens  beoordeelt de gemeente hoeveel financiële tegemoetkoming een organisatie kan krijgen. De tegemoetkoming bedraagt 75% van de ernstige nadelige financiële coronaschade en is maximaal € 5.000.

De aanvraagperiode van het noodfonds is verlopen.

Voor wie is de subsidieregeling coronacompensatie? (aanvraagperiode is verlopen)

Sociale en culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor de financiële schade door de coronamaatregelen. Het gaat om schade in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De volgende organisaties/verenigingen kunnen een subsidieaanvraag doen:

  • Dorpshuizen
  • Verenigingen amateurkunstbeoefening
  • Vrijwilligersorganisaties jeugd 
  • Culturele instellingen 

Voor de meeste organisaties/verenigingen is er een vast subsidiebedrag. Als dat niet voldoende is, kan men een aanvullende bijdrage vragen.  Voor culturele instellingen is er geen vast bedrag. Voor hen wordt per aanvraag beoordeeld hoeveel subsidie er nodig is. 

De aanvraagperiode is verlopen.