HOME  |  Coronavirus  |  Informatie voor ondernemers en zzp'ers

Informatie voor ondernemers en zzp'ers

Het kabinet heeft maatregelen genomen om door de coronacrisis getroffen ondernemers te helpen. De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO-gemeenten) treffen extra regelingen voor ondernemers en zzp-ers.

Gemeentelijke en provinciale regelingen

De OWO-gemeenten nemen maatregelen op het gebied van belastingen en heffingen om hun lokale ondernemers te ondersteunen. Dit zijn maatregelen boven op die van de regering:

  • Ondernemers kunnen een betalingsregeling aanvragen voor de gemeentelijke belastingen;
  • Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om de reclamebelasting voor 2021 (deels) te verlagen;
  • Zzp’ers met Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Lees hier meer over de gemeentelijke regelingen voor ondernemers.

Overbruggingslening voor Friese micro- en kleinbedrijven

Friese micro- en kleinbedrijven kunnen bedrag van 50.000 tot 250.000 euro lenen om de coronacrisis door te komen. Het zogenaamde 'Ondernemersimpuls Fryslân' is een initiatief van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM), de provincie Fryslân en ondernemersorganisatie Ynbusiness. Klik hier voor meer informatie over de overbruggingslening.


Landelijke regelingen: maatregelen van het kabinet

Het kabinet heeft uitzonderlijke economische maatregelen genomen. Het doel is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen van de coronacrisis voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven te beperken. Dit zijn de regelingen waar de meeste ondernemers op dit moment gebruik van maken:

  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandigen kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op de Tozo. Deze extra ondersteuning is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Als gemeente voeren wij deze regeling uit. Voor onze gemeente kunt u hiervoor terecht bij Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF).

  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie?

  • Kamer van Koophandel Coronaloket: MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat geadviseerd wordt om nu te doen. Ga naar www.kvk.nl/coronaloket. Of bel tijdens kantooruren naar telefoonnummer 0800-2117. Vanwege oplopende wachttijden kan het zijn dat u niet direct te woord wordt gestaan. Bekijk eerst de berichtgeving op de pagina of gebruik de 'bel me terug button'.

  • Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF): BZF is een samenwerkingsverband van meerdere Friese gemeenten en voert voor hen een aantal sociale regelingen (Bbz en IOAZ) uit. Kijk op https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona. Of bel naar telefoonnummer 14058.

  • Yn Business voor Friese ondernemers: Yn Business ondersteunt ondernemers vanuit het Innovatiepact Fryslân (IPF). Yn Business heeft een informatiepagina opgezet speciaal voor Friese ondernemers over landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen. Kijk voor meer informatie op: https://www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/.

  • RijksoverheidBekijk hier alle tijdelijke financiële regelingen van de Rijksoverheid.