HOME  |  Coronavirus  |  Scholen en kinderopvang open voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Scholen en kinderopvang open voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Scholen en kinderopvanglocaties zijn in ieder geval tot en met 6 april 2020 gesloten. Voor kinderen waarvan tenminste één ouder in een cruciaal beroep werkt, is opvang beschikbaar.

Scholen en kinderopvanglocaties zijn in ieder geval tot en met 6 april 2020 gesloten. Voor kinderen waarvan tenminste één ouder in een cruciaal beroep werkt, is opvang beschikbaar.

In Weststellingwerf zijn diverse scholen en kinderopvanglocaties open voor de opvang van deze kinderen. Bekijk hier de lijst met cruciale beroepen.

Scholen

De scholen zorgen voor opvang  van de eigen leerlingen onder schooltijd.

Kinderopvang en voor- en naschoolse opvang

Voor kinderen jonger dan 4 jaar en voor de voor- en naschoolse opvang zijn er in Weststellingwerf meerdere kinderopvanglocaties open.

De scholen en kinderopvangorganisaties leveren een ontzettend grote inspanning om kinderen van ouders met een vitaal beroep op te vangen. We willen hen hartelijk danken voor de inzet!