HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Afval, huishoudelijk afval

Afval, huishoudelijk afval

 • Samenvatting

  De gemeente Weststellingwerf zamelt het afval zoveel mogelijk gescheiden in. Op die manier kan er meer afval verwerkt en hergebruikt worden. Om dit mogelijk te maken, vraagt de gemeente u om uw afval zoveel mogelijk gescheiden aan te leveren. Hiervoor heeft de gemeente u een grijze en een groene container in bruikleen gegeven. De grijze voor het huishoudelijk afval en de groene voor het groente-, fruit- en tuinafval (gft). Daarnaast heeft u een rode milieubox voor het chemisch afval. 

  Persoonlijke afvalkalender

  Elk jaar krijgt ieder huishouden in de gemeente een persoonlijke afvalkalender. Hierop staat vermeld wanneer uw huishoudelijk afval wordt ingezameld. Heeft u vragen over dit overzicht dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente telefoonnummer 14 0561.

  Afwijkende inzameldagen

  Rond de feestdagen kan het ophalen van uw huisvuil anders zijn dan normaal. De meeste afwijkingen zijn in de persoonlijke afvalwijzer verwerkt. Maar het kan voorkomen dat om de een of andere reden de inzameldag verandert. In de Westwijzer, de gemeentepagina in de lokale krant en hier op de website wordt aangekondigd wanneer en wat verandert.

 • Hoe werkt het?

  Regels voor het aanbieden van de containers. Op uw persoonlijke afvalkalender staat wanneer uw containers worden geleegd en aan welke kant van de straat u uw container moet neerzetten. Zet uw containers op de dag dat ze geleegd worden vanaf 07.30 uur op de daarvoor bestemde plaats aan de straat en sluit altijd het deksel. Om beschadiging en vermissing te voorkomen, kunt u het beste de container zo snel mogelijk nadat hij geleegd is, weer terug halen van de straat (uiterlijk 21.00 uur). In uw container zit een chip met een nummer dat correspondeert met uw huisnummer. De chip registreert dat uw container wordt geleegd.

  Wat hoort in de grijze container.

  • Sap- en melkpakken
  • Blik
  • Overig huishoudelijk restafval


  Wat hoort in de groene container.

  • Loof, schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
  • Etensresten
  • Eierschalen, doppen van pinda's en nootjes
  • Snijbloemen en kamerplanten
  • Koffiedik en -filters, theebladen en -zakjes
  • Gras, stro en bladeren
  • Snoeiafval (takken verkleinen), plantenmateriaal uit de tuin (geen zand)
  • Mest van huisdieren (geen kattenbakkorels, tenzij afbreekbaar)


  In de groene container mag geen plastic of afbreekbaar plastic. Wat hoort niet in de grijze en groene container:

  • Grof huishoudelijk afval
  • Oud papier
  • Kleding en schoenen
  • Klein chemisch afval
  • Glas
  • Asbest
  • Puin
  • Wit- en bruingoed


  Afval wat niet in de grijze of groene container mag, kunt u naar het Afvalbrengstation, Aan de Schipsloot 28 te Wolvega brengen.
   

 • Wat kost het?

  Om de kosten van de inzameling van huishoudelijk afval te dekken heft de gemeente elk jaar afvalstoffenheffing . De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval in te zamelen, af te voeren en te laten verwerken of geschikt te maken voor hergebruik.

 • Achtergrond

  De groene en grijze container en de rode milieubox zijn eigendom van de gemeente. U heeft ze in bruikleen. Voor beschadigingen buiten uw schuld bent u niet aansprakelijk. Reiniging van de containers is niet verplicht. Huurt u hiervoor zelf een bedrijf in, dan bent u voor eventuele schade wel aansprakelijk. Bij vermissing of vernieling kunt u contact opnemen met de Infolijn, tel. 14 0561 (zonder kengetal).

 • Aanvullende informatie

  Volgens de Wet milieubeheer is de gemeente verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. In principe wordt het huishoudelijk afval (uitgezonderd grofvuil) eenmaal per week opgehaald bij elk huishouden binnen het gemeentelijk grondgebied.

  Heel soms is er een andere inzamelingsfrequentie of wordt er geen afval ingezameld in een bepaald gedeelte van de gemeente. Daarnaast moeten gemeenten in principe gft-afval huis-aan-huis gescheiden inzamelen. Ook papier/karton, glas, textiel, plastic en klein chemisch afval kunnen gescheiden worden ingezameld.