HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Afval, plastic, blik en drinkpakken

Afval, plastic, blik en drinkpakken

 • Samenvatting

  Nascheiding plastic afval

  In Weststellingwerf zamelen we gft-afval en restafval gescheiden in. Samen met afvalverwerker Omrin werken we zo aan een duurzame omgeving. Woon je in Weststellingwerf, dan hoef je plastic, metalen en drankkartons niet apart aan te bieden. Omrin doet namelijk aan nascheiding. 
  De gemeente haalt het afval op en biedt het aan bij Omrin. Omrin gooit het in een grote scheidingsinstallatie. Hierin wordt het huishoudelijk afval in verschillende stromen gescheiden. Omrin haalt met deze nascheiding het plastic afval uit het restafval. In dit filmpje van Omrin zie je hoe de scheidingsinstallatie werkt.

  Nascheiding levert betere resultaten op dan bronscheiding

  Met nascheiding halen we een keer zo veel plastic uit het afval dan gemeenten die het via bronscheiding doen. Via bronscheiding (thuis afval scheiden) wordt er zo’n 20 kilo plastic per persoon per jaar gescheiden.

  Omrin heeft een scheidingsinstallatie in Heerenveen. Deze installatie filtert het plastic uit het afval. Heel gemakkelijk voor de bewoners van onze gemeente. En extra goed voor het milieu, want hiermee halen we gemiddeld 50 kilo plastic (per persoon, per jaar) nog uit dat afval.

  Uiteraard is het heel belangrijk dat je restafval apart houdt van gft-afval, papier, karton, glas, kca, textiel, elektrische apparatuur en grof vuil. Deze afvalstromen kunnen niet nagescheiden worden en zamelen we apart in.