Afvalstoffenheffing

 • Samenvatting

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de afvalstoffenheffing.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

  DigiD  Digitaal bezwaar maken

  U betaalt de afvalstoffenheffing.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Wat moet ik meenemen?

  U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken. In uw bezwaarschrift moet u minimaal de volgende zaken vermelden:

  • uw naam en adres
  • de dagtekening van de aanslag
  • een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt
  • de reden van uw bezwaar. Leg uit waarom u het niet eens bent met de aanslag.

  Wijst de gemeente uw bezwaar af, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van deze uitspraak beroep indienen bij de rechtbank. Wanneer u tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep gaat, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

 • Wat kost het?

  Tarieven 2021

  Eenpersoonshuishoudens   € 193,00
  Meerpersoonshuishoudens € 290,00

  U kunt ook een tweede container voor gft-afval aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 40,00 per jaar


  Alle vastgestelde tarieven kunt u vinden in de Verordening afvalstoffenheffing.

 • Aanvullende informatie

  Belastingverordening en BRP

  De hoogte van de aanslag wordt vastgesteld aan de hand van tarieven uit de gemeentelijke verordening. Als de hoogte van de aanslag afhankelijk is van het aantal personen binnen een huishouden, raadpleegt de gemeente de BRP. Daarom is het belangrijk dat u zich altijd bij de gemeente laat inschrijven op het adres waar u woont.