HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Alcohol schenken tijdens evenement

Alcohol schenken tijdens evenement

 • Samenvatting

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

  Op dit onderdeel is tevens de volgende verordening van toepassing: APV en de Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet.

 • Hoe werkt het?

  U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Er wordt geen tapontheffing verleend voor activiteiten die zich vooral richten op jongeren onder de leeftijd van 18 jaar. Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) verkopen. De persoon die de leiding heeft over het alcohol schenken:

  • is minimaal 21 jaar
  • is van goed gedrag
  • is in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne

  Barmedewerkers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar. Bij activiteiten waar een aanzienlijk aantal jongeren van beneden de leeftijd van 18 jaar worden verwacht, wordt gebruik gemaakt van een herkenningssysteem waarbij barmedewerkers eenvoudig een minderjarige kunnen herkennen.

  Wilt u alcohol schenken op een besloten feest? Dan hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • datum van het evenement
  • op welke tijden u bij welke activiteiten alcohol wilt schenken
 • Wat moet ik meenemen?

  Meenemen:

  • (Een kopie) van de horecavergunning of verklaring sociale hygiëne.
  • Een ingevuld formulier ‘Aanvraag tapontheffing’ [Zie tabje openbare documenten]

  Afhandelingstermijn:

  8 weken
   

 • Wat kost het?

  logo pinnen ja graag De kosten voor het aanvragen van dit product zijn  € 93,00

  Legesverordening (pdf)

 • Achtergrond

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Let op! Los van het schenken van alcohol moet u voor het organiseren van een evenement ook nog een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Documenten