Begraven of cremeren

 • Samenvatting

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

  De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente.

  Wanneer u een grafsteen of gedenkplaat bij een graf wilt plaatsen, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.
  De aanvraag voor een vergunning gedenktekens wordt in de regel ingediend door een begrafenisondernemer.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum,

  telefoonnummer 14 0561.

 • Hoe werkt het?

  Toestemming voor begraven of cremeren

  U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

  Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

  Uitstel voor begrafenis of crematie

  U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

  • familieleden moeten uit het buitenland komen
  • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
  • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is

  Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

 • Wat moet ik doen?

  Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan de gemeente. U hoeft dit niet zelf te doen.

  Bij de afdeling Burgerzaken is de folder Informatie Algemene Begraafplaats te Wolvega beschikbaar.
  Voor meer informatie kunt u  bellen met het Klantencontactcentrum,  telefoonnummer 14 0561.

 • Wat kost het?

  De kosten en andere informatie staat vermeld in de brochure Algemene begraafplaats te Wolvega

 • Aanvullende informatie

  Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

  • toestemming vragen voor begraven of cremeren
  • aangifte doen van overlijden
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis
  • graf kopen op een begraafplaats
  • zorgen voor een urn voor de crematie
  • uitstel vragen voor begrafenis of crematie

  Bij spoed kunt u buiten de openingstijden van het gemeentehuis contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats: 06-10384867.