Begraven of cremeren

 • Samenvatting

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

  Wanneer u een grafsteen of gedenkplaat bij een graf wilt plaatsen, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.
  De aanvraag voor een vergunning gedenktekens wordt in de regel ingediend door een begrafenisondernemer.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum,

  telefoonnummer 14 0561.

 • Hoe werkt het?

  U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

  Begraven of cremeren na 6 werkdagen

  Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

  Begraven of cremeren binnen 36 uur

  Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.
 • Wat moet ik doen?

  Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

  Bij de afdeling Burgerzaken is de folder Informatie Algemene Begraafplaats te Wolvega beschikbaar.
  Voor meer informatie kunt u  bellen met het Klantencontactcentrum,  telefoonnummer 14 0561.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Verklaring van arts of lijkschouwer
 • Wat kost het?

  De kosten en andere informatie staat vermeld in de brochure Algemene begraafplaats te Wolvega

 • Aanvullende informatie

  Buiten de openingstijden van het gemeentehuis kunt u eventueel contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats: 06-10384867.

 • Documenten