HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Bestemmingsplan bekijken

Bestemmingsplan bekijken

 • Samenvatting

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die zich daarop bevinden. Zo staat er bijvoorbeeld of een gebied een industriële functie of een woonfunctie heeft. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen, dan kunt u de bestemmingsplannen inzien bij de gemeente. De meeste bestemmingsplannen kunt u ook digitaal inzien via www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.

  De meeste bestemmingsplannen kunt u ook digitaal inzien via www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Hoe werkt het?

  Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.
 • Wat moet ik doen?

   

   U kunt zich bij de gemeente melden. Er is een ruimte gereserveerd waar u de bestemmingsplannen kunt inzien. De meeste bestemmingsplannen kunt u ook digitaal inzien via www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

   

 • Aanvullende informatie

  Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meerdere verbeeldingen of plankaarten
  • regels over de bebouwing en het gebruik
  • een toelichting

  Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd. Deze plannen kunt u ook bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.