Bijstand voor jongeren

 • Samenvatting

  Als u werkloos bent en tussen de 18 en 27 jaar, kunt u een bijstanduitkering aanvragen via werk.nl. Met een bijstandsuitkering kunt u belangrijke kosten (zoals huur, eten en drinken) betalen.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand voor jongeren. Als u bijstand krijgt, betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. In sommige gevallen krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte. Ook kan de bijstand een lening zijn die u later terug moet betalen.

  Kostendelersnorm als u een woning deelt

  De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Als er meer personen in uw woning wonen, kunt u namelijk de woonkosten delen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Wat moet ik doen?

  • U vraagt een bijstandsuitkering aan via werk.nl.
  • U logt in met uw DigiD.
  • U gaat 4 weken lang op zoek naar werk of een opleiding.
  • U bewaart deze 4 weken alle sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus.
  • De gemeente kijkt samen met u hoe u snel aan werk kunt komen.
  • Als u binnen deze 4 weken geen werk of opleiding hebt gevonden, bepaalt de gemeente of u een bijstandsuitkering krijgt.
  • Als u al een WW-uitkering hebt, vraagt u 4 weken voordat de WW-uitkering stopt de bijstandsuitkering aan.
   • In de laatste 4 weken van de WW-uitkering zoekt u naar werk of naar een opleiding.

  UWV Leeuwarden

  De dienstverlening van het UWV vindt voortaan plaats vanuit Leeuwarden.

  De dienstverlening van het UWV gebeurt steeds meer digitaal. Kijk daarom eerst op www.werk.nl

  Het UWV is telefonisch te bereiken van 8.30 uur tot 17.00 uur.

  U bent werknemer of zelfstandige of u heeft een uitkering: bel dan UWV Telefoon Werknemers, 0900-9294

  Kantoor Leeuwarden:
  bezoekadres: op afspraak
  Adres: Tesselschadestraat 33-35, 8913 HA Leeuwarden
  Correspondentieadres: Postbus 268, 8901 BB Leeuwarden

 • Wat moet ik meenemen?

  Bewijzen die laten zien dat u geen werk of opleiding hebt gevonden. Denk aan sollicitatiebrieven of afwijzingsbrieven. Verder hebt u de volgende gegevens nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • gegevens over uw woonsituatie (de hoogte van uw huur of hypotheek)
  • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
  • gegevens over uw laatste baan
  • bankafschriften van uw rekeningen
  • een overzicht van uw bezittingen en eventuele schulden
  • brieven van de Belastingdienst over toeslagen of heffingskortingen

  Als u samenwoont met uw partner of echtgenoot, hebt u de hierboven genoemde gegevens ook van hem of haar nodig.

 • Achtergrond

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de bijstandsuitkering krijgt.

  Voorschot

  Binnen 4 weken na uw aanvraag krijgt u een voorschot van de gemeente. U blijft het voorschot ontvangen tot er een besluit is genomen door de gemeente over uw recht op bijstand.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.