Evenement organiseren

 • Samenvatting

  Organiseert u een evenement? Dan moet u dat bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Onder evenementen verstaan we: alle voor publiek toegankelijke activiteiten van vermaak. 
  Denk bijvoorbeeld aan concerten, wedstrijden, circus, feesten en braderieën. Voor een besloten feest op of aan de weg kan een vergunning ook verplicht zijn.

  Bij een kleinschalig evenement is een melding meestal voldoende.

 • Hoe werkt het?

  Melding

  Voldoet uw evenement aan de volgende voorwaarden, dan is een melding voldoende:

  • het aantal aanwezigen is niet meer dan 500 personen;
  • het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 23.00 uur;
  • er wordt geen muziek gespeeld voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
  • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats en vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • er worden kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
  • er is een organisator;
  • de organisator heeft tenminste vier weken voorafgaand aan het evenement daarvan melding gedaan aan de burgemeester.

  Klik hier om uw melding digitaal aan ons door te geven.

  De burgemeester kan binnen twee weken na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement te verbieden.

  Vergunning

  Voldoet het evenement niet aan bovenstaande voorwaarden, dan is een vergunning nodig. U vraagt een vergunning aan met het formulier dat u vindt onder 'openbare documenten'.

  Wij kunnen de vergunning of ontheffing weigeren in het belang van:

  • de openbare orde;
  • de openbare veiligheid;
  • de volksgezondheid;
  • de bescherming van het milieu.
 • Wat moet ik doen?

  Soms heeft de gemeente veel tijd nodig om af te stemmen met politie, brandweer en eventueel met andere organisaties. Dien uw aanvraag voor een evenementenvergunning of uw melding ruim van tevoren in.

  Voor het aanvragen van een vergunning kunt u het formulier vergunningsplichtige activiteiten invullen en opsturen, of inscannen en mailen naar de gemeente Weststellingwerf.

  Meerjarige vergunning
  Bij een aantal jaarlijks terugkerende reguliere evenementen is het mogelijk om een meerjarige evenementenvergunning aan te vragen.

  Mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan kan een meerjarige vergunning worden aangevraagd.

  • er geen wijzigingen zijn in de opzet van het evenement;
  • er een onbesproken naleefgedrag is;
  • er geen gegronde klachten zijn;
  • wanneer er bijvoorbeeld sprake is van  een dorpsfeest, kermis of rommelmarkt.

  Bovenstaande is ter beoordeling aan de burgemeester.

 • Wat kost het?

  Pinnen ja graagMelding

  Een melding van een evenement kost niets.


  Vergunning  

  • Aanvraag evenementenvergunning is € 279,00.
  • Bij advies bij GHOR wordt het tarief verhoogd met € 186,00.
  • Evenementenvergunning voor één evenement gecombineerd met andere legesplichtige activiteiten is € 558,00.
  • Evenementenvergunning voor één evenement voor een vereniging of stichting, voor een niet-commerciële activiteit en/of realisering van een ideële doelstelling zonder winstoogmerk, is € 46,50.
  • Eenementenvergunning voor één evenement gecombineerd met andere legesplichtige activiteiten bedraagt in zijn totaliteit voor een vereniging of stichting, waarbij blijkens de statuten of handelingen in het maatschappelijkverkeer sprake is van een niet-commerciële activiteit of realisering van een ideële doelstelling zonder winstoogmerk € 93,00.
    
 • Aanvullende informatie

  Informatie over de Wet Natuurbescherming.

  Meestal mogen alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen, zoals bier, wijn, port of sherry? Dan moet u een ontheffing aanvragen

 • Aanvragen / formulier(en)

  • Aanvraag evenementenvergunning kunt u vinden onder het tabje 'openbare documenten'
 • Documenten