HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Exploitatievergunning horecabedrijf

Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Samenvatting

  Wilt u een horecabedrijf runnen? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

  Er is geen vergunning nodig als het bedrijf in een winkel, zorginstelling, museum, bedrijfskantine of - bedrijfsrestaurant wordt geopend.

  Als u alcoholhoudende dranken gaat schenken in het horecabedrijf, is er ook een vergunning in het kader van de Drank- en Horecawet nodig.

  Wilt u een gok- en kansspelautomaat plaatsen, dan is ook een aparte vergunning nodig. Klik hier voor meer informatie over het plaatsen van een kansspelautomaat. 
   

 • Wat moet ik doen?

  Vult het aanvraagformulier exploitatievergunning in en stuur dit, samen met een Verklaring omtrent het gedrag, op naar de gemeente Weststellingwerf. 

 • Wat moet ik meenemen?

  Een geldig identiteitsbewijs.

 • Wat kost het?

 • Achtergrond

  Binnen 8 weken hoort u of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

 • Aanvullende informatie

  De burgemeester kan de vergunning weigeren als de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf niet past in het bestemmingsplan of als u geen geldige Verklaring omtrent gedrag heeft. Ook kan de burgemeester de vergunningen weigeren als hij meent dat het bedrijf negatieve invloed heeft op de woon- of leefsituatie in de omgeving van het bedrijf of de openbare orde.

  Overleg eerst met de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan voldoende informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen die voortkomen uit de APV en andere criteria waaraan de gemeente toetst. Zo weet u waar u aan toe bent.

 • Aanvragen / formulier(en)

  Aanvraagformulier Exploitatievergunning kunt u vinden onder het kopje 'openbare documenten'

 • Relevante producten

 • Documenten