HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Extra groene gft-container bestellen

Extra groene gft-container bestellen

 • Samenvatting

  Inwoners van Weststellingwerf kunnen gebruikmaken van een extra groene container voor hun groente-, fruit- en tuin (gft-)afval.

  Wanneer?

  Inwoners hebben aangegeven dat er in het groeiseizoen behoefte is aan meer plek om gft-afval kwijt te kunnen. Behalve dat een extra container aan die wens van inwoners tegemoet komt, hoopt de gemeente dat er hiermee minder gft-afval in het restafval verdwijnt.

  Wie dit wil, kan met onderstaand aanvraagformulier een tweede groene container aanvragen. De gemeente levert deze bij u af. 

  Ik wil een extra groene gft-container aanvragen 

 • Wat kost het?

  Kosten extra gft-container

  Aan het gebruik van een extra gft-container zijn kosten verbonden. Per jaar betaalt u € 40 voor een extra container. Het eerste jaar betaalt u voor het aantal nog resterende maanden. De kosten worden verrekend met de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslag. De gemeenteraad stelt jaarlijks het tarief vast. Na opzegging kunt u niet in het volgende kalenderjaar opnieuw een aanvraag voor een extra groene container doen.