Forensenbelasting

 • Samenvatting

  Als u een tweede woning of stacaravan meer dan 90 dagen per jaar in de ene gemeente tot uw beschikking hebt, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente, betaalt u forensenbelasting.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer u 90 dagen de beschikking heeft over uw tweede woning of stacaravan en geen inwoner bent van de gemeente, ontvangt u een aanslag. Het maakt niet uit of u op die dagen ook daadwerkelijk aanwezig bent in de woning of stacaravan. Het feit dat u aanwezig kunt zijn, is voldoende.

  Eens per jaar krijgt u een aanslagbiljet van de gemeente waar uw tweede woning of stacaravan staat. Het aanslagbedrag is gebaseerd op de waarde.

  Op de aanslag staat binnen welke termijn u moet betalen. 

  Bent u het niet eens met de aanslag?

  Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

  DigiD  Digitaal bezwaar maken

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de forensenbelasting.

  Bent u het niet eens met de aanslag?

  Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente. Vanwege de beveiliging van jouw gegevens kun je hier alleen bij met jouw DigiD.

  DigiD  Digitaal bezwaar maken

 • Wat kost het?

  De belasting bedraagt bij een waarde van:

  tot en met € 72.500: €   68,35
  van € 72.501 tot en met  € 182.000: € 139,65
  van € 182.001 tot en met € 325.000: € 382,85
  van € 325.001 tot en met € 450.000: € 519,35
  van € 450.001 of meer: € 650,15

  Voor een caravan of een chalet bedraagt het tarief € 68,35

  Alle vastgestelde tarieven zijn te vinden in de Verordening forensenbelasting.

 • Aanvullende informatie

  Tip: neem na aankoop van uw tweede woning of stacaravan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Daar kan men u meestal meteen vertellen of u forensenbelasting moet betalen.

 • Relevante producten