Geluid, hinder

 • Samenvatting

  Voor het veroorzaken van geluidhinder buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of Besluit Toestellen of Geluidsapparaten kan het college een ontheffing verlenen.
   

 • Wat moet ik meenemen?

  De aanvraag voor dit produkt kunt u schriftelijk indienen bij de gemeente Weststellingwerf. De behandeltermijn voor deze ontheffing is maximaal 8 weken.

 • Wat kost het?

  Pinnen ja graagHet tarief voor deze ontheffing staat vermeld in de Legesverordening