HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Samenvatting

  Heeft u schade? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente iets niet of niet goed heeft gedaan.

  Aan welke situaties kunt u denken?

  • Schade door niet goed onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken of riool
  • Schade door een aanrijding met een motorrijtuig van de gemeente

  Zelf verzekerd? Meld dan de schade op uw eigen verzekering

  Uw verzekeraar regelt de schade met u. En verhaalt daarna de schade op de gemeente. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan stellen zij namens u de gemeente aansprakelijk. 

 • Wat moet ik doen?

 • Wat moet ik meenemen?

  Wat hebben wij nodig?

  Wij hebben de volgende informatie nodig:

  • Een uitgebreide uitleg over wat er is gebeurd. Vermeld daarbij de exacte locatie, datum en tijdstip waarop het gebeurd is;
  • Waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is voor uw schade;
  • Foto’s van de situatie;
  • Eventueel getuigenverklaring en/of proces-verbaal van de politie;
  • Bewijs van de schade  (denk hierbij aan een uitgebreide nota/offerte, een expertiserapport of een aankoopbon).
 • Aanvullende informatie

  Wat is de gang van zaken?

  Als u het formulier naar de gemeente stuurt, krijgt u een ontvangstbevestiging. De schade is vanaf dan bij ons in behandeling. Om de aansprakelijkheid te kunnen beoordelen, gaat de gemeente onderzoek doen. Of de gemeente aansprakelijk is voor de schade hangt af van de uitkomsten van dit onderzoek en wet- en regelgeving. U krijgt bericht van de gemeente met de uitkomst van uw schademelding. De gemeente kan de behandeling ook overdragen aan haar verzekeraar. In dat geval krijgt u rechtstreeks bericht van de verzekeraar.

  Wat zijn de termijnen?

  De gemeente handelt uw schademelding binnen 8 weken af. Als dat niet lukt, ontvangt u daarover bericht.

  Heeft u nog vragen?

  Voor meer informatie over het aansprakelijk stellen van de gemeente kunt u contact opnemen met mevrouw V. Rietberg van afdeling OWO-bedrijfsvoering via telefoonnummer 140561 of v.rietberg@weststellingwerf.nl.    

  Wat kunt u doen als u het  niet eens bent met de beslissing?

  U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met onze beslissing of die van onze verzekeraar, dan kunt u dit schriftelijk aan ons of de verzekeraar laten weten. Vermeld hierbij duidelijk de reden(en) waarom u het niet eens bent met de afwijzing of het schadebedrag. De gemeente of de verzekeraar bekijkt dan of dit voldoende is om anders te beslissen. 

  Wetgeving

  Burgerlijk Wetboek, de artikelen 6:162 BW en 6:174 BW