HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Gemeentearchief bekijken

Gemeentearchief bekijken

 • Samenvatting

  Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek) of over een woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Misschien kan het gemeentearchief uw vraag beantwoorden. Ook als u informatie nodig hebt voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente kunt u de gewenste gegevens misschien vinden in het gemeentearchief.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt het beste vooraf een afspraak maken met de gemeentelijk archivaris voor het raadplegen van het gemeentearchief. Ook kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente om het archief te raadplegen. Met de gegevens die u opgeeft, gaat de gemeente of het gemeentelijk archief aan de slag. In verband met privacyregels is het niet altijd mogelijk om de gegevens te verstrekken. Het gaat dan vaak om recente gegevens.

 • Wat moet ik meenemen?

  Wilt u zelf in het archief zoeken, dan hoeft u niets mee te brengen.

  Dient u een schriftelijk verzoek in, maak dit verzoek dan zo compleet mogelijk en geef duidelijk aan welke informatie u wilt inzien.

 • Aanvullende informatie

  Wat is een gemeentearchief?

  Het gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord, waarin geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels worden bewaard.

  Meestal dateren de eerste akten van de burgerlijke stand uit 1811 en de oudste bevolkingsregisters uit 1850. Vaak is slechts een klein deel hiervan te vinden in het gemeentelijk archief. Voor gegevens ouder dan 20 jaar kunt u het beste terecht bij het streekarchief of een Regionaal Historisch Centrum (RHC) in uw provincie.

  Stamboomonderzoek

  De gemeente kan slechts gegevens aanleveren over registraties die in de gemeente zelf hebben plaatsgevonden. Het is dus heel goed mogelijk dat u voor uw stamboomonderzoek (genealogisch onderzoek) meerdere gemeenten moet benaderen. U kunt dit als volgt doen:

  • Een verzoek om genealogische gegevens begint bij de gemeente. Blijkt dat sommige gegevens moeten worden opgezocht in het gemeentelijk archief, dan kan de gemeente uw verzoek doorzenden.
  • U kunt ook terecht bij de Rijksarchiefdienst. Hier worden nog oudere gegevens bewaard. Een verzoek aan de Rijksarchiefdienst kunt u het best schriftelijk doen. De gemeente kan u hierover nadere informatie geven.