HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

 • Samenvatting

  U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen. Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. U doet dit door een melding te doen bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt laten registreren.

  Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

  Digitaal aangifte doen van voorgenomen geregistreerd partnerschap

  U kunt nu ook digitaal melding doen van uw voorgenomen geregistreerd partnerschap, thuis kunt u dan op uw gemak onze trouwlocaties bekijken, een voorkeur aangeven voor een trouwambtenaar, een keuze maken voor een trouwboekje en een beschikbare datum reserveren.

  Wat heb ik nodig voor mijn digitale aangifte?

  • DigiD
  • Kopie van uw legitimatiebewijs (pdf)
  • Kopie legitimatiebewijs van de getuigen (pdf)

  Wij vragen u om minimaal één maand voor de beoogde datum van uw partnerschapsregistratie melding te doen. Zo is er voldoende tijd om alle voorbereidingen goed te laten verlopen. U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de datum voltrekking van het partnerschap de melding doen. Vindt de voltrekking van het partnerschap in een andere gemeente plaats? Dan regelt u het daar.

  De kosten voor het partnerschap moeten meteen worden betaald via iDeal.

  Na ontvangst controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand of alle gegevens akkoord zijn. Uw reservering is niet direct definitief.

  Direct regelen

  Digitaal aangifte doen van voorgenomen geregistreerd partnerschap

  kalender Online afspraak maken

  U kunt NIET digitaal aangifte doen:

  Als u in het buitenland bent geboren of u woont in het buitenland en/of u hebt niet de Nederlandse nationaliteit. Neemt u in dat geval ruim voor de datum voltrekking partnerschap contact op met de gemeente. Als er documenten uit het buitenland moeten komen, raden wij u aan hierover vroegtijdig informatie in te winnen bij de afdeling Publiekszaken.

  De wachttijd voor het opvragen van documenten vanuit het buitenland en/of laten legaliseren van de documenten kan namelijk oplopen.

  Als u alle vereiste documenten heeft laten beoordelen door de ambtenaar van de afdeling Publiekszaken kunt u melding doen van uw voorgenomen geregistreerd partnerschap.

  Is een van onderstaande punten op u van toepassing:

  • U bezit niet de Nederlandse nationaliteit
  • Een of beide is/zijn niet gemeenschapsonderdaan
  • Een of beide beschikt/beschikken niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd

  Gebruik dan het meldingsformulier met verblijfsrecht (pdf).

  Let op:  Dit formulier moet uiterlijk één maand  voor de beoogde huwelijksdatum ingevuld en ondertekend op het gemeentehuis zijn ingeleverd.

  Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de datum;
  • de locatie;
  • welke ambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

  Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.
 • Wat moet ik meenemen?

  De voorwaarden om aangifte te doen zijn vereenvoudigd. U hoeft in veel gevallen geen documenten (zoals een geboorteakte) opnieuw in te leveren als de gegevens in de basisregistratie personen (BRP) al geregistreerd zijn op basis van dat document.
  Wij adviseren u om van te voren bij de afdeling Publiekscentrum te informeren of, en zo ja, welke documenten u eventueel nog zou moeten inleveren.

 • Wat kost het?

  Leges
  Werkdagen Zaterdag
  Huize Lindenoord * / gemeentehuis € 280,00 € 552,00
  Vlechtmuseum € 406,00 € 806,00
  Voltrekking in andere locatie * € 406,00 € 806,00

  Kosten wijzigen of annuleren datum  € 46,50

  * Naast de leges die de gemeente u voor een locatie in rekening brengt, zult u ook een bedrag moeten betalen aan de beheerder van Huize Lindenoord of aan de beheerder/eigenaar van een zogenaamde eigen locatie.

  Het in behandeling nemen van een verzoek om éénmalig te worden benoemd als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand € 116,25

  Getuigen van de gemeente (per persoon) € 46,50
  Trouw-/partnerschapsboekje € 23,35
  Kalligraferen trouwboekje € 14,50 (en per kind € 9,85)

  De kosten voor dit product kunt u vinden in de legesverordening (pdf).

  Het is mogelijk om uw partnerschap op een zogenaamd 'kosteloos'  tijdstip te laten voltrekken. Dit houdt in dat u geen leges hoeft te betalen. In de gemeente Weststellingwerf kan dat op dinsdagochtend, achtereenvolgens om 9:00 uur en om 9:30 uur. Dit betreft dan alleen de formele voltrekking, dus geen toespraak. De voltrekking vindt plaats in een spreekkamer met twee getuigen.

 • Achtergrond

  Verschil met huwelijk

  Een verschil is het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Beide kunnen beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Vanaf 1 september 2015 kunt u voortaan kiezen in welke gemeente u uw geregistreerde partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

  Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.

 • Aanvullende informatie

  Partnerschapsvoorwaarden

  LET OP: Vanaf 2018 is beperkte gemeenschap van goederen de standaard, Zze voor meer informatie:  “publiekswebsite” 

 • Relevante producten

 • Documenten