Gevonden voorwerpen

 • Samenvatting

  Hebt u een voorwerp gevonden, dan doet u hiervan aangifte in de gemeente waar u het voorwerp gevonden hebt en niet bij de politie.

  Na de aangifte kunt u het gevonden voorwerp zelf bewaren of in bewaring geven bij de gemeente.

  Melding maken van een gevonden voorwerp (DigiD)

 • Aanvullende informatie

  Gevonden voorwerpen

  Hiermee bedoelen we voorwerpen die de eigenaar, zonder dat dit de bedoeling was, kwijtraakte. Zoals een verloren portemonnee, sieraad of tas. Het is verplicht om een gevonden voorwerp aan te geven bij de gemeente. Vindt u het voorwerp in een besloten ruimte, dan moet u dit melden bij de bewoner, beheerder, gebruiker of exploitant van die ruimte.

  Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

  Bij de aangifte kunt u aangeven dat u de eigenaar wilt worden van het gevonden voorwerp. Als de oorspronkelijke eigenaar zich niet meldt, bent u na 1 jaar eigenaar van het voorwerp.

  Hebt u het voorwerp in bewaring gegeven aan de gemeente, dan kunt u alleen eigenaar worden als het voorwerp een waarde heeft van meer dan € 450. U moet zich dan binnen 1 maand na de bewaartermijn van een jaar melden bij de gemeente. U moet zelf de bewaartermijn in de gaten houden. Meldt u zich niet op tijd, dan kunt u het voorwerp niet meer opeisen.