Gevonden voorwerpen

 • Samenvatting

  Hebt u iets gevonden in de gemeente? Meestal moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente en niet bij de politie.

  Melding maken van een gevonden voorwerp (DigiD)

 • Wat moet ik doen?

  Aangifte doen

  Hebt u een voorwerp gevonden, dan moet u aangifte doen in de gemeente waar u het voorwerp gevonden hebt.

  Bewaren gevonden voorwerp

  Na de aangifte kunt u ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. U moet dan voor het onderhoud van het voorwerp zorgen,

  zodat het niet in een slechtere staat raakt. U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente.

 • Aanvullende informatie

  Gevonden voorwerpen

  Het gaat hierbij om voorwerpen die de eigenaar, zonder dat dit de bedoeling was, is kwijtgeraakt. Denk hierbij aan een verloren portemonnee, sieraad of tas. Vindt u een verloren voorwerp, dan bent u verplicht om hiervan aangifte te doen. Vindt u het voorwerp in een besloten ruimte, dan bent u verplicht mededeling te doen aan de bewoner (woning), gebruiker of exploitant van deze ruimte (zwembad, openbaar vervoersmaatschappij).

  Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

  Bij de aangifte kunt u aangeven dat u de eigenaar wilt worden van het gevonden voorwerp. Als degene die het voorwerp verloren heeft, het niet heeft opgehaald, bent u in dit geval na een jaar de eigenaar geworden van het voorwerp.

  Hebt u het voorwerp ter bewaring gegeven aan de gemeente, dan kunt u alleen eigenaar worden als het voorwerp een waarde heeft van meer van € 450. U moet zich dan binnen 1 maand na de bewaartermijn van een jaar melden bij de gemeente. U zult zelf de bewaartermijn in de gaten moeten houden. De gemeente is niet verplicht u voor het verlopen van de termijn te waarschuwen. Meldt u zich niet op tijd, dan bent u geen eigenaar van het voorwerp geworden en kunt u het dus niet meer opeisen.

  Aangifte bij de gemeente

  Aangifte van een gevonden voorwerp doet u bij de gemeente.

 • Aanvragen / formulier(en)