Graafmelding

 • Samenvatting

  U mag niet zomaar graven in grond waarin kabels en leidingen liggen. Doe eerst een graafmelding. U krijgt dan informatie over de kabels en leidingen in de grond waar u wilt graven. Zo voorkomt u schade aan de kabels en leidingen.

  U moet een graafmelding doen als u dieper graaft dan een halve meter. U doet de melding bij het Kadaster.

 • Hoe werkt het?

  Beheerders van ondergrondse kabel- en leidingnetten moeten bij het Kadaster informatie aanleveren over hun netten. U hebt deze informatie als uitvoerder van het graven (grondroerder) nodig bij het graven. De informatie moet aanwezig zijn op de plek waar gegraven wordt, zodat u graafschade aan kabels en leidingen kunt voorkomen.

  U moet een graafmelding doen als u dieper graaft dan een halve meter. Bij de melding geeft u een graafpolygoon op. Dit is de weergave op kaart van het gebied waarbinnen de graaflocatie zich bevindt. De uitvoerder die gaat graven (de grondroerder) maakt deze weergave.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de informatie op bij het Kadaster door een graafmelding te doen.

  Gaat u eenmalig graven? Gebruik dan het formulier KLIC Graafmelding van het Kadaster.

  Doet u vaker een graafmelding? Dan moet u zich eerst aanmelden bij het Kadaster. Gebruik het formulier Mijn Kadaster. Na uw aanmelding, krijgt uw inloggegevens voor Mijn Kadaster. Daarna kunt u via Mijn Kadaster elke keer een graafmelding doen.

 • Achtergrond

  Doe de graafmelding uiterlijk 20 werkdagen voordat u met de graafwerkzaamheden begint. Het Kadaster heeft dan voldoende tijd om u de benodigde informatie te kunnen geven.

 • Aanvullende informatie

  Het proces van informatie-uitwisseling wordt beschreven in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Dit wordt ook wel de Grondroerdersregeling genoemd. Deze is verder uitgewerkt in het Besluit en de Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten.