Handhaving

 • Samenvatting

  Als u vermoedt dat iemand in uw omgeving regels overtreedt dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U kunt dan kiezen tussen het doen van een melding of het indienen van een handhavingverzoek. In beide gevallen gaat de gemeente na of uw klacht terecht is. Als een overtreding wordt geconstateerd is de gemeente bij een melding niet verplicht juridische acties te ondernemen tegen de overtreder. Bij een handhavingverzoek is de gemeente daar wel toe verplicht.
  Anonieme meldingen en handhavingverzoeken worden nooit in behandeling genomen.

  Melding

  Een melding kan telefonisch of schriftelijk worden ingediend. Telefonische meldingen kunnen gedaan worden bij het informatienummer van de gemeente: 14 0561. Een schriftelijke melding moet gezonden worden naar het College van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega. Voor het indienen van een schriftelijke melding kunt u gebruik maken van het meldingformulier, welke u kunt vinden onder het tabje 'openbare documenten'. Schriftelijke meldingen moeten ondertekend zijn en uw naam en adres moeten er in staan. Ingediende meldingen worden door de gemeente nader onderzocht. Mochten overtredingen worden geconstateerd dan kan de gemeente daartegen optreden. Ze is daar niet toe verplicht. De melder wordt daarover ingelicht.

  Handhavingverzoek

  Het kan zijn dat u er al van overtuigd bent dat er sprake is van een overtreding en dat de gemeente sowieso moet optreden. Dan kunt u beter geen melding maar een handhavingverzoek indienen. De afhandeling van een dergelijk verzoek is gebonden aan wettelijke regels. Zo kunt u een handhavingverzoek alleen indienen als u belanghebbende hebt. Dat bent u als u ergens rechtstreeks bij betrokken bent. Voor het indienen van een handhavingverzoek kunt u gebruik maken van het daarvoor bedoelde formulier,welke u kunt vinden onder het tabje 'openbare documenten'. Anonieme handhavingverzoeken worden nooit in behandeling genomen.

   

 • Achtergrond

  Aan het indienen van een melding of handhavingverzoek zijn geen kosten verbonden. Nadat een melding of handhavingverzoek is ingediend stuurt de gemeente u een bericht van ontvangst. Daarna onderzoekt de gemeente uw melding/verzoek. Bij een melding staat daar geen termijn voor. Een handhavingverzoek moet binnen 8 weken zijn afgehandeld. Een melding kan soms al door een gesprek met de overtreder worden opgelost. Een handhavingverzoek moet uiteindelijk leiden tot een officieel besluit. In dat besluit staat of de gemeente wel of niet gaat handhaven ten aanzien van de door u gesignaleerde overtreding.
   

 • Aanvragen / formulier(en)

  Melding

  Het indienen van een melding kan telefonisch (nummer: 14 0561) of schriftelijk. Voor het indienen van een schriftelijke melding kan gebruik worden gemaakt van het meldingformulier. Gebruik bij voorkeur dit formulier, dat speciaal hiervoor is opgesteld. U kunt dit formmulier vinden onder het tabje 'openbare documenten.

  Handhavingverzoek

  Een handhavingverzoek kan alleen schriftelijk worden ingediend, met behulp van het formulier handhavingverzoek. Als u het formulier volledig invult voldoet u aan alle eisen die de wet er aan stelt. U kunt dit formmulier vinden onder het tabje 'openbare documenten.

  Het formulier moet u volledig invullen, ondertekenen en sturen naar: Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega. In het verzoek moet u duidelijk aangeven om welk perceel het gaat en wat de aard is van het verzoek. Ook moet u uw persoonlijke gegevens vermelden. Dat betekent dat u uw naam en adres moet invullen. Anonieme handhavingverzoeken worden nooit in behandeling genomen. Dat geldt ook voor verzoeken waarin wordt vermeld dat de verzoeker tijdens de afhandeling anoniem wil blijven. Handhavingverzoeken die per e-mail, mondeling of telefonisch worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • Documenten