HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Hulp bij een arbeidsbeperking

Hulp bij een arbeidsbeperking

 • Samenvatting

  Kunt u door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen alleen onder aangepaste omstandigheden regelmatig werk doen? Met de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kan de gemeente u passend werk bieden.

 • Hoe werkt het?

  Om voor de Wsw in aanmerking te komen moet u een indicatie hebben. Een Wsw-indicatie kunt u krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt een handicap waardoor u niet in een gewone baan kunt werken.
  • U kunt wel werken in een aangepaste omgeving.
  • U bent in staat om regelmatig te werken.
  • U wilt zelf graag een baan.
  • U staat ingeschreven bij UWV WERKbedrijf.
 • Wat moet ik doen?

  • Een Wsw-indicatie vraagt u aan bij het UWV WERKbedrijf.
  • Het UWV WERKbedrijf beoordeelt of u in aanmerking komt voor de indicatie en wat uw arbeidshandicap is (licht, matig of ernstig).
  • Het UWV WERKbedrijf adviseert over de gewenste omstandigheden. Er wordt geprobeerd om u zoveel mogelijk onder professionele begeleiding bij een reguliere werkgever te laten werken, in plaats van in een sociale werkplaats. Daarbij wordt ook gekeken naar benodigde aanpassingen in de werkomgeving en aanvullende scholing.
  • Het UWV WERKbedrijf geeft een advies aan de gemeente. De beslissing ligt bij de gemeente.

  U krijgt bericht van het advies van het UWV WERKbedrijf en het besluit van de gemeente. Krijgt u de Wsw-indicatie, dan zoekt de gemeente werk voor u. U kunt daarbij denken aan een baan bij een regulier bedrijf of bij een sociale werkvoorziening. De gemeente kan daarbij een begeleidingsorganisatie inschakelen. Deze organisatie zoekt namens de gemeente werk voor u als arbeidsgehandicapte werknemer. U kunt dan op een wachtlijst komen. Is het na 6 maanden niet gelukt om passend werk voor u te vinden? Dan hebt u recht om een andere begeleidingsorganisatie in te zetten.

  Hebt u een Wsw-indicatie, dan kunt u ook gebruik maken van een persoonsgebonden budget (PGB). De gemeente wijst dit budget toe en stelt de hoogte ervan vast.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Uw burgerservicenummer
 • Aanvullende informatie

  Uitgangspunt van de Wsw is dat u gaat werken bij een gewone werkgever. Uiteraard gaat het om werkzaamheden onder aangepaste omstandigheden. Door te werken bij een gewone werkgever, groeien uw kansen op een overstap naar de reguliere arbeidsmarkt (naar werk zonder de Wsw). U kunt ook een regulier dienstverband aangaan met een gewone werkgever. U houdt dan specifieke begeleiding op de werkplek. De Wsw betaalt de begeleiding. Dit heet begeleid werken.