HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Samenvatting

  De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

  Uitbetaling

  De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag eenmaal per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

  Aanvraag individuele inkomenstoeslag (DigiD)

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • u hebt langdurig een laag inkomen. Over de periode van drie jaar voorafgaand aan de datum waarop u de individuele inkomenstoeslag aanvraagt, mag uw inkomen niet hoger zijn geweest dan 100 procent van de voor u toepasselijke bijstandsnorm.
  • uw vermogen is niet hoger dan de buiten beschouwing te laten vermogensbedragen als genoemd in art. 34 van de Participatiewet..
  • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering. De gemeente moet beoordelen of u voldoende inspanningen heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

  U heeft geen recht op individuele inkomenstoeslag als:

  •  u een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS of een studie volgt als genoemd in de WSF 2000, of
  • aan u in de afgelopen 12 maanden een maatregel is opgelegd vanwege het niet nakomen van de arbeidsverplichtingen of
  • aan u in de afgelopen 12 maanden al een individuele inkomenstoeslag (of langdurigheidstoeslag) is toegekend.

  De individuele inkomenstoeslag bedraagt € 250,- per kalenderjaar. Dit geldt zowel voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder als voor gehuwden.
  Als u getrouwd bent of samenwoont, dan krijgt u de toeslag alleen als u beiden aan de voorwaarden voldoet.

   

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente door middel van het digitale aanvraag formulier "Aanvraag bijzondere bijstand".

  Aanvraag individuele inkomenstoeslag (DigiD)

  Ook kunt u het formulier aanvraag bijzondere bijstand of het formulier snelbalie downloaden, deze formulieren kunt u vinden onder het tabje "Documenten". 

  Let op! U kunt het aanvraagformulier Snelbalie ALLEEN gebruiken als u een uitkering (Participatiewet) ontvangt van de gemeente.

 • Wat moet ik meenemen?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • ontvangt u een uitkering van de gemeente dan hoeft u geen bewijsstukken in te leveren bij uw aanvraag. Ontvangt u andere inkomsten, dan moet u de laatste door u ontvangen inkomstenspecificatie meesturen plus de jaaropgaven van deze inkomsten over de laatste drie jaren.

   

 • Documenten