Kadastrale informatie

 • Samenvatting

  Het Kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin wordt het eigendom van onroerende goederen zoals gronden, huizen en fabrieken bijgehouden. Het Kadaster registreert ook het eigendom van registergoederen zoals schepen en vliegtuigen.

  Daarnaast houdt het Kadaster cartografische gegevens bije. Met luchtfoto's en terreinverkenning wordt topografische kennis over Nederland verzameld. Het Kadaster is verder beheerder van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, perceelsgebonden beperkingsgegevens en gegevens over ondergrondse netten en digitale ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies.

 • Hoe werkt het?

  Bij het Kadaster kunt u terecht voor veelgevraagde kadastrale informatie. U kunt de volgende informatie opvragen:

  • kadastraal bericht
  • hypothecair bericht
  • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
  • aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt

  Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u digitale ruimtelijke plannen inzien. Soms kunt u voor kadastrale gegevens ook bij de gemeente terecht.

 • Wat moet ik doen?

  De registers van het Kadaster zijn openbaar. Iedereen kan, tegen betaling, de registers raadplegen.

  Twijfelt u over de oppervlakte van een perceel of over de grens tussen uw perceel en dat van uw buren? Vraag het Kadaster dan om de percelen in te meten en uit te zetten. De kadastrale grens wordt dan in het veld aangegeven.

 • Relevante producten