Lening

  • Samenvatting

    Hebt u geld nodig en kunt u geen lening van de bank krijgen? U kunt dan bij de Kredietbank Nederland een krediet aanvragen voor bijvoorbeeld sanering van schulden of het doen van noodzakelijke onvoorziene uitgaven.

  • Hoe werkt het?

    De Kredietbank Nederland kan dit krediet onder specifieke voorwaarden verstrekken. Een krediet van de Kredietbank is vooral bedoeld voor mensen met schulden of een laag inkomen.

  • Wat moet ik doen?

    U kunt een verzoek om krediet indienen bij de Kredietbank Nederland. Telefoon: 088 62 62 777.