HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Milieu, vergunning of melding

Milieu, vergunning of melding

 • Samenvatting

  Wanneer een melding (artikel 8.40 Wm), wanneer een vergunning

  Uw bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als dit is opgenomen in de bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In deze bijlage staat ook geregeld of u onder het Activiteitenbesluit valt of dat u omgevingsvergunningplichtig bent. Dit kunt u controleren via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)  Als uw bedrijf niet onder het Activiteitenbesluit valt heeft u automatisch een vergunning nodig. De eventuele melding kunt u tevens doen via AIM.

  Per 1 januari 2013 is het Landbouwbesluit opgegaan in het Activiteitenbesluit.

  Omgevingsvergunning

  U heeft een omgevingsvergunning milieu nodig wanneer uw bedrijf valt onder de Wet Milieubeheer en niet onder het Activiteitenbesluit valt.Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning-milieu heeft de gemeente gegevens van u nodig. Klik op deze link om na te gaan welke informatie van toepassing is op uw situatie.
   

 • Wat moet ik doen?

  De afhandelingstermijn voor een omgevingsvergunning is maximaal 26 weken. Mocht de termijn van 26 weken niet gehaald worden, dan krijgt u geen vergunning van rechtswege.

  Voor een melding in het kader van de Wet Milieubeheer geldt een afhandelingstermijn van 4 weken.

   

 • Wat moet ik meenemen?

  Afhankelijk van de aard en omvang van de inrichting is nodig:

  • akoestisch rapport
  • bodemonderzoek
  • geurrapport
  • energierapport
  • plattegrond
  • bedrijfsplan waarin de bedrijfsactiviteiten zijn toegelicht.
 • Wat kost het?

  Pinnen Ja graagDe kosten voor dit produkt kunt u vinden in de legesverordening (pdf)