HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Nieuwe straatnaam voorstellen

Nieuwe straatnaam voorstellen

 • Samenvatting

  Het college van burgemeester en wethouders geeft nieuw aangelegde straten en pleinen een naam. Als u een idee of suggestie voor een naam voor een nieuwe straat heeft, kunt u dat aan het college bekend maken. De afdeling Ruimte adviseert het college over nieuwe straatnamen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar historische juistheid en praktische bruikbaarheid. In december 2000 heeft de gemeenteraad uitgangspunten vastgesteld waaraan straatnamen dienen te voldoen. Voor inzage in deze uitgangspunten klikt u hier.

  De gemeente houdt een register bij waarin alle straatnamen van de gemeente staan. Dit register kunt u inzien.

 • Hoe werkt het?

  Uitgangspunten straatnaamgeving gemeente Weststellingwerf
  (vastgesteld 18 december 2000)


  1. Zo vroeg mogelijk, zodra tracé (en uitvoeringstijdstip) bekend zijn, wordt met de procedure begonnen en daarna zo spoedig mogelijk afgerond (enerzijds om te voorkomen dat een projectontwikkelaar alvast een naam geeft die naderhand moeilijk ongedaan kan worden gemaakt, anderzijds om toekomstige bouwers en bewoners zo spoedig mogelijk een adresaanduiding te kunnen verstrekken).
  2. Bij het vernoemen van personen gelden de volgende regels:
  - voorkeur voor plaatslijk verdienstelijke persoonlijkheden;
  - de te vernoemen persoon is minimaal tien jaar overleden;
  - de te vernoemen persoon is van onbesproken gedrag, waarbij ook wordt gelet op een eventueel oorlogsverleden (opvragen bij Ministerie van Justitie, de heer M. van Rijn, m.van.rijn@minjus.nl 070-370 6794 en Nationaal Archief, info@nationaalarchief.nl)
  - indien mogelijk wordt de nabestaanden om instemming gevraagd;
  - bij gelijke geschiktheid gaat de vernoeming van een vrouw boven die van een man.
  3. Straatnamen die reeds bestaan in andere dorpen in de gemeente worden zoveel mogelijk vermeden om verwarring te voorkomen.
  4. Doorlopende straten krijgen dezelfde naam, ook wanneer de straat in meerdere dorpen is gelegen, ongeacht onderbreking door een andere weg, waterweg of spoorlijn. Ook wanneer een doorlopende straat in meerdere gemeenten is gelegen is het uitgangspunt dat dezelfde naam wordt aangehouden.
  5. Straten in een wijk/buurt krijgen namen uit eenzelfde categorie (in Wolvega zijn onder meer te onderscheiden: bloemen-, componisten-, heide, metaal- en vogelbuurt). Ook bij latere uitbreiding van een wijk wordt dit aangehouden.
  6. Korte namen genieten de voorkeur (mede in verband met automatische gegevensverwerking, en om te voorkomen dat lange namen op een onaanvaardbare manier worden afgekort). Een lange naam kan worden ingekort door het weglaten van het achtervoegsel (straat, laan).
  7. Een eventueel achtervoegsel (straat, weg, laan) dient het karakter van de straat aan te geven. Het eerste gedeelte van de naam kan een indicatie van de ligging aangeven (bijvoorbeeld Heerenveenseweg, Stationsweg).
  8. Er worden geen onnodige verwachtingen gewekt (een straat in een dichtbevolkte wijk kan geen Weidestraat heten).
  9. Namen met een mooie klank genieten de voorkeur.
  10. Namen die spellingsproblemen geven, worden vermeden.
  11. Namen die kunnen worden verbasterd, worden vermeden.
  12. Namen mogen niet verward kunnen worden met reeds bestaande namen (dus geen Braamstraat als er al een Brahmsstraat is).