Ongediertebestrijding

 • Samenvatting

  Overlast van ongedierte zoals mieren, ratten, kakkerlakken, slakken en bladluizen kunt u zelf bestrijden. De manier waarop u dit kunt doen verschilt per diersoort.

  Groot ongedierte kunt u beter niet zelf bestrijden. Laat dit altijd doen door gespecialiseerde mensen.

 • Hoe werkt het?

  Ongedierte bestrijden is nodig als er sprake is van overlast of van een bedreiging voor de volksgezondheid. Gaat het om kleine beesten en zitten ze op uw eigen terrein, dan kunt u zelf maatregelen nemen.

  Is er sprake van ongedierte op openbaar terrein, dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Heeft u last van muizen en/of ratten?

  Hiervoor kunt u het best contact opnemen met het Klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0561. Zij vertellen u dan wat u het best kunt doen.

  Meldpunt vleermuizen en steenmarters

  Het meldpunt vleermuizen en steenmarters, ondergebracht bij Landschapsbeheer Friesland, handelt de afgelopen tien jaar in opdracht van de provinsje Frysl├ón meldingen af waar vleermuizen en steenmarters overlast veroorzaken. Door de jaren heeft het meldpunt daarmee veel ervaring opgebouwd, omdat iedere melding anders is en maatwerk vraagt. Vooral steenmarters kunnen veel overlast veroorzaken en bovendien blijkt dat deze soort zich steeds meer over de provincie verspreidt. 

  Website: www.meldpuntvleermuizenenmarters.nl

  Heeft u last van wespen?

  U kunt wespen bij of in uw huis bestrijden door gebruik te maken van een bestrijdingsmiddel in een spray of poeder. Als het nest goed zichtbaar is, moet de ingang van het nest bespoten worden met een spray. Het middel blijft dan aan het lijf en de poten van de wespen kleven. Op die manier nemen zij het mee naar hun nest en vernietigen zij zichzelf. Is alleen de in- en uitgang van het nest zichbaar, bijvoorbeeld in een spouwmuur, gebruik dan een poeder. Breng het product bij voorkeur 's avonds in het schemerdonker aan, omdat de wespen dan minder actief zijn. Zorg er wel voor dat u beschermende en dichte kleding draagt. Durft of wilt u het nest niet zelf te verwijderen dan kunt u contact opnemen met een wespenbestrijder.

  Let op:

  Voordat u overgaat tot het bestrijden van de wespen moet u er wel zeker van zijn dat het wespen zijn. Bijen zijn namelijk beschermd en mogen dus niet vernietigd worden. Als het een bijenvolk is kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenturm van de gemeente telefoonnummer 14 0561.

 • Aanvullende informatie

  Sommige mensen zijn allergisch voor wespensteken. Wordt iemand ziek na een steek (verward, duizelig, benauwd), dan moet u meteen de dokter waarschuwen. Bij apotheken en outdoorzaken kunt u pompjes kopen waarmee het gif uit de steek gezogen kan worden.

  Adressen van professionele ongediertebestrijders kunt u opvragen bij de gemeente.