HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Samenvatting

  Hebt u een onroerende zaak, zoals een koopwoning of bedrijfspand? Jaarlijks betaalt u hiervoor onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Huurt u een woning, dan hoeft u geen OZB te betalen. Huurt u een bedrijfspand, dan moet u wel OZB betalen.

 • Hoe werkt het?

  De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven.

  • Waarde van de onroerende zaak: De gemeente taxeert elk jaar woningen en andere onroerende zaken. De getaxeerde waarde geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.
  • Gemeentelijke tarieven: De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de OZB, naar een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt jaarlijks het percentage vast. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl de waarde van hun pand even hoog is als de waarde van uw pand.

  Uitzondering op heffing OZB

  De gemeente heft OZB niet over alle onroerende zaken. Zo hoeft er geen OZB betaald te worden over onder andere openbare wegen, kerken en landbouwgrond.

  Berekening OZB-aanslag

  Uw aanslag OZB wordt als volgt berekend: Het tarief van de belasting is een percentage van de heffingsmaatstaf.
  Dus: aanslagbedrag = percentage van de WOZ-waarde.
  Er is onderscheid in de tarieven tussen woningen en niet-woningen.

 • Wat moet ik doen?

  • Elk jaar krijgt u een aanslag van de gemeente. Daarin staat welke OZB u moet betalen. Ook staat in deze aanslag de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
  • De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris dit met de koper van de woning.
  • Bent u het niet eens met de opgelegde OZB, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.
  • Dien uw bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag in.

  Om de Onroerende zaakbelastingen te bepalen, is de WOZ-waarde van de onroerende zaak nodig. U bekijkt o.a. de WOZ-taxatiegegevens snel en makkelijk via uw eigen persoonlijke internetpagina Mijn Weststellingwerf. Al uw gegevens worden beveiligd opgeslagen en alleen u kunt hierbij met uw DigiD.

 • Wat kost het?

  Het tarief van de belasting is een percentage van de heffingsmaatschaf. Aanslagbedrag = percentage van de WOZ-waarde.
  Het percentage voor 2019 bedraagt voor

  OZB eigenaar van woning  0,1351 %
  OZB eigenaar van niet-woning 0,2019 %
  OZB gebruikers van niet-woningen 0,1977 %

 • Aanvullende informatie

  OZB moet ook betaald worden over onroerende zaken die u (nog) laat bouwen. Voor de belastingheffing is het verder niet van belang of u ook op een ander adres voor hetzelfde belastingjaar een aanslag OZB krijgt opgelegd.

  Ook woonarken en woonwagens kunnen als onroerende zaak worden aangemerkt, als ze niet of zelden worden verplaatst. Of zij daarom ook OZB moeten betalen, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten kiezen ervoor deze woonruimtes Roerende Zaak Belasting op te leggen. Deze belasting lijkt op de OZB, maar wordt opgelegd aan bewoners van roerende zaken, zoals woonarken en woonwagens. De tarieven zijn gelijk aan die van de OZB.

 • Aanvragen / formulier(en)