HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Samenvatting

  Hebt u een onroerende zaak, zoals een koopwoning of bedrijfspand? Jaarlijks betaalt u hiervoor onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Huurt u een woning, dan hoeft u geen OZB te betalen. Huurt u een bedrijfspand, dan moet u wel OZB betalen.

 • Hoe werkt het?

  De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven.

  • Waarde van de onroerende zaak: De gemeente taxeert elk jaar woningen en andere onroerende zaken. De getaxeerde waarde geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.
  • Gemeentelijke tarieven: De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de OZB, naar een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt jaarlijks het percentage vast. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl de waarde van hun pand even hoog is als de waarde van uw pand.

  Uitzondering op heffing OZB

  De gemeente heft OZB niet over alle onroerende zaken. Zo hoeft er geen OZB betaald te worden over onder andere openbare wegen, kerken en landbouwgrond.

  Berekening OZB-aanslag

  Het aanslagbedrag van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw pand.
  Dit percentage (of tarief) is verschillend voor woningen en niet-woningen.

 • Wat moet ik doen?

  • Elk jaar krijgt u een aanslag van de gemeente. Daarin staat welke OZB u moet betalen. Ook staat in deze aanslag de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
  • De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris dit met de koper van de woning.
  • Bent u het niet eens met de opgelegde OZB, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.
  • Dien uw bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag in.
  • Elk jaar krijgt u een aanslag van de gemeente. Daarin staat welk bedrag aan OZB u moet betalen. Ook staat in deze aanslag de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
  • De gemeente gaat uit van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris dit met de koper van de woning.
  • Bent u het niet eens met de opgelegde OZB, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag in.

  De Onroerende zaakbelasting wordt berekend met  de WOZ-waarde van uw pand. U bekijkt de WOZ-taxatiegegevens snel en makkelijk via uw persoonlijke internetpagina Mijn Weststellingwerf. Vanwege de beveiliging van uw gegevens kunt u hier alleen bij met uw DigiD.

 • Wat kost het?

  Het aanslagbedrag van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw pand.
  Dit percentage (of tarief) is verschillend voor woningen en niet-woningen.

  Het percentage voor 2020 bedraagt voor

  • OZB eigenaar van woning 0,1305 %
  • OZB eigenaar van niet-woning 0,2026 %
  • OZB gebruiker van niet-woning 0,2003 % 
 • Aanvullende informatie

  OZB moet ook betaald worden over onroerende zaken die u (nog) laat bouwen. U kunt dus voor meerdere adressen over hetzelfde belastingjaar een OZB-aanslag krijgen. Ook woonarken en woonwagens kunnen een onroerende zaak zijn als ze niet of weinig worden verplaatst. Of zij OZB moeten betalen, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten kiezen ervoor deze woonruimtes Roerende Zaak Belasting op te leggen. Deze belasting lijkt op de OZB, maar wordt opgelegd aan bewoners van roerende zaken, zoals woonarken en woonwagens. De tarieven zijn gelijk aan die van de OZB 

  OZB moet ook betaald worden over onroerende zaken die u (nog) laat bouwen. Voor de belastingheffing is het verder niet van belang of u ook op een ander adres voor hetzelfde belastingjaar een aanslag OZB krijgt opgelegd.

  Ook woonarken en woonwagens kunnen als onroerende zaak worden aangemerkt, als ze niet of zelden worden verplaatst. Of zij daarom ook OZB moeten betalen, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten kiezen ervoor deze woonruimtes Roerende Zaak Belasting op te leggen. Deze belasting lijkt op de OZB, maar wordt opgelegd aan bewoners van roerende zaken, zoals woonarken en woonwagens. De tarieven zijn gelijk aan die van de OZB.

 • Aanvragen / formulier(en)