Parkeervergunning

 • Samenvatting

  Wilt u uw voertuig parkeren in de buurt waar u woont, dan hebt u soms een parkeervergunning nodig. Hiervoor betaalt u een bepaald tarief. Afhankelijk van de vergunning kunt u dan overal in het aangegeven gebied parkeren.

 • Hoe werkt het?

  Binnen de gemeente kunnen er verschillende vergunninghoudersgebieden zijn, die allemaal hun eigen voorwaarden hebben. U kunt per gebied een ander soort vergunning nodig hebben. Voor elke soort gelden er andere voorwaarden. In het algemeen gelden de volgende voorwaarden:

  • U hebt een voertuig waarvan u kentekenhouder bent.
  • U woont in een gebied waar u een parkeervergunning moet hebben.
  • U staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente op het adres waarvoor u de parkeervergunning aanvraagt.
  • U beschikt niet of kunt niet beschikken (door huren of kopen) over een eigen parkeergelegenheid in bijvoorbeeld een garage of op eigen terrein.
  • U betaalt het vastgesteld tarief.

  De vergunning is geldig voor het daarop aangegeven voertuig binnen een vastgesteld gebied.

  Naast de parkeervergunning voor bewoners heeft de gemeente meestal ook parkeervergunningen voor bedrijven, mantelverzorgers en (incidentele) bezoekers. Voor elke groep gelden er specifieke voorwaarden.

 • Wat moet ik doen?

  U dient uw aanvraag in bij de gemeente. Is er geen wachtlijst, dan neemt de gemeente uw aanvraag meteen in behandeling. Vaak krijgt u de parkeervergunning nog dezelfde dag. Vraag de medewerker bij de gemeente hoe lang de afhandeling van uw aanvraag duurt.

  Wijst de gemeente uw vergunningaanvraag af, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

 • Wat moet ik meenemen?

  Voor uw aanvraag hebt u de volgende stukken nodig:

  • Uw geldig identiteitsbewijs. U moet in elk geval uw rijbewijs tonen.
  • Het kentekenbewijs deel 1A en 1B van uw auto. Staat het voertuig niet op uw naam, bijvoorbeeld als het gaat om een leaseauto of een andere bedrijfsauto, dan moet de eigenaar van het voertuig een verklaring invullen. Deze verklaring kunt u krijgen bij de gemeente.

  Vraagt u de parkeervergunning aan voor iemand anders? Deze persoon moet u machtigen. Neem daarom een schriftelijke, ondertekende machtiging van die persoon mee en een kopie van het identiteitsbewijs van die persoon.

 • Aanvullende informatie

  Behalve gebieden met betaald parkeren zijn er gebieden voor 'uitsluitend vergunninghouders'. Hier mogen alleen mensen met een vergunning hun voertuig parkeren.

  Een parkeervergunning is iets anders dan een parkeerontheffing. Op grond van de parkeerontheffing hebt u meestal voor korte tijd het recht om ergens in strijd met een parkeerverbod te parkeren.