Ramp of crisis

 • Samenvatting

  De kans dat er een grote ramp uitbreekt of een zwaar ongeval bij u in de buurt gebeurt, is klein. U hoort dit dan door de sirene. Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale rampenzender.

  Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes getest. Het proefalarm bestaat uit een signaal dat hoorbaar is om 12.00 uur. Hoort u de sirene op dit tijdstip, dan weet u dat er niets aan de hand is.

 • Wat moet ik doen?

  A. Ga naar binnen als de sirene gaat

  • Ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen.
  • Sluit dan onmiddellijk alle deuren en ramen. Schakel ook eventuele ventilatiesystemen uit.
  • Geef mensen die bij u aanbellen de gelegenheid om te schuilen.
  • Waarschuw mensen die de sirene niet opmerken.

  B. Zet de radio of tv aan

  • Luister naar de rampenzender. Op deze zender krijgt u informatie en instructies van de overheid. Bij een ramp in uw buurt is dit de regionale omroep op radio of tv. Bij een nationale ramp is dit Nederland 1 of Radio 1.

  C. Als u huis en omgeving moet verlaten

  • Sluit gas, water en licht af.
  • Neem alleen de hoognodige zaken mee.
  • Sluit uw woning af en controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt.
  • Blijf bij een grote brand laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Lukt dit niet? Ga dan voor een raam staan waar de brandweer u kan zien.

  D. Vervoer

  • Neem zoveel mogelijk anderen mee.
  • Luister naar de verkeersinformatie via de radio.
  • Volg de route die de politie aangeeft.
  • Ga naar het opvangcentrum dat via de regionale zender bekendgemaakt wordt of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied.
  • Reist u met het openbaar vervoer, dan hoort u via de regionale zender op welke manier u reist en waar de opstapplaatsen zijn.
  • Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren regelt de leiding van de instellingen waar deze personen verblijven speciaal vervoer.

  Wat moet ik niét doen bij sirene?

  Gaat de sirene, bel dan nooit met het nationale alarmnummer 1-1-2. Bel ook niet met de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst. De telefooncentrales kunnen dan overbelast raken, wat ernstige gevolgen heeft voor het op gang komen van de hulpverlening.

  Haal uw kinderen niet uit school. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding.

 • Aanvullende informatie

  De gemeente moet branden, rampen en zware ongevallen voorkomen en bestrijden. Samen met andere gemeenten in de regio hoort de gemeente bij een zogenoemde veiligheidsregio. De veiligheidsregio is ingesteld om mensen beter te beschermen tegen de risico’s van brand, rampen en crises. Ook kan zij een betere hulpverlening en nazorg geven bij rampen en crises.

  Het bestuur van de veiligheidsregio maakt een plan voor de algemene aanpak van rampen en crises in de regio. In dit regionale crisisplan is onder andere de inzet van politie, brandweer, ambulancedienst en gemeente geregeld. U kunt het crisisplan inzien bij de gemeente.