Reclame plaatsen

 • Samenvatting

  Wilt u een reclamebord groter dan 0,5 m2 plaatsen aan een pand, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Ook muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord, net zoals tekeningen en opschriften voor het aankondigen van onder andere politieke, culturele of sportactiviteiten.

 • Hoe werkt het?

  In de volgende situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen:

  -De reclame-uitingen zijn zichtbaar vanaf de openbare weg en geplaatst langs de openbare weg of in de open lucht.
  -De reclame-uitingen en lichtreclame hebben een permanent karakter.
  -De gemeente toetst de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor reclame-uitingen aan de zogenaamde ‘redelijke eisen van welstand’. Dit betekent dat de reclame-uiting moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.

  Het plaatsen van (tijdelijke) reclame op of aan gemeentelijke eigendommen is niet toegestaan.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt u via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

  Omgevingsvergunning reclame-uiting aanvragen

  • Vul het aanvraagformulier volledig in.
  • Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

 • Wat moet ik meenemen?

  Voeg bij het aanvraagformulier een verklaring met de volgende gegevens:

  • De situering van de reclame-uiting (op een kaart).
  • De afmetingen van het object.
  • Bij voorkeur een tekening of een foto van het object.

 • Wat kost het?

  De kosten voor het aanvragen van dit product kunt u vinden in de legesverordening (pdf)

 • Achtergrond

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

 • Aanvullende informatie

  Informeer vooraf bij de gemeente of het plaatsen van reclame-uitingen nog is toegestaan. De gemeente hanteert een maximumstelsel, op grond waarvan een maximum aantal borden (of andere reclame-uitingen) is toegestaan. Is dit aantal al gebruikt, dan weigert de gemeente nieuwe aanvragen.

 • Relevante producten