Rijbewijs

 • Samenvatting

  U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente.

  Spoedaanvraag

  Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 13.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld.

  Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

  Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn.

  Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs.

  De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn:

  • Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 december 2020 tot en met 1 maart 2021, deze rijbewijzen blijven tot 1 maart 2021 geldig.
  • Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
  • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling.
  • De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn.De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

  Uitzonderingen

  De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.

  Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

  De voorwaarden kunt u lezen in het nieuwsbericht van de rijksoverheid.

  Direct regelen

  Wilt u liever een afspraak maken of in het publiekscentrum uw rijbewijs aanvragen dan kunt u dat doen tijdens de openingstijden van het publiekscentrum of u kunt online een afspraak maken.

  Rijbewijs kwijt of gestolen

  • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
  • U kunt direct een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs worden dan wel kosten voor vermissing in rekening gebracht. Bij deze aanvraag ondertekent u een Verklaring van vermissing.
  • Als u uw rijbewijs verliest in het buitenland, doet u aangifte bij de politie ter plaatse.

  Rijbewijs 75-plussers tijdelijk met maximaal 1 jaar verlengd

  Vanaf 1 december 2019 is een tijdelijke verlenging van het rijbewijs voor 75-plussers ingegaan. 75-plussers mogen onder bepaalde voorwaarden blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is. Het CBR bepaalt of iemand valt in de regeling van de administratieve verlenging. Nadat de 75-plusser zijn gezondheidsverklaring heeft ingediend, krijgt hij/zij bericht van het CBR. De regeling geldt voor maximaal 1 jaar. Ga voor meer informatie over het rijden met een verlopen rijbewijs naar www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs.

 • Hoe werkt het?

  U hebt een rijbewijs nodig om te rijden met een bromfiets, auto, vrachtwagen, tractor of ander motorvoertuig.

  Geldigheid

  Leeftijd Geldig
  Jonger dan 65 jaar 10 jaar
  Tussen de 65 en 70 jaar Tot 75e verjaardag
  Tussen de 70 en 75 jaar 5 jaar
  Ouder dan 75 jaar Maximaal 5 jaar

  Rijbewijs C (vrachtwagen) en rijbewijs D (bus) zijn maximaal 5 jaar geldig. 

  Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer algemene informatie over het rijbewijs.

  Categorie T op het rijbewijs

  Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg.

  Wanneer wordt categorie T automatisch bijgeschreven?

  Voldoet u aan de onderstaande voorwaarden, dan krijgt u de categorie T automatisch bijgeschreven bij de eerstvolgende verlenging van uw rijbewijs:

  • u heeft een rijbewijs met categorie B die is afgegeven door de gemeente voor 1 juli 2015;
  • de categorie B op uw Nederlands rijbewijs is niet ongeldig verklaard;
  • u bent op het moment van de aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder.
 • Wat moet ik doen?

  Om uw rijbewijs aan te kunnen vragen, moet u geslaagd zijn voor uw rijexamen bij het CBR.

  Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaar

  Vanaf uw 17e kunt u uw rijbewijs halen. Tot uw 18e moet u dan rijden onder begeleiding van een coach die naast u zit. Een van uw ouders kan bijvoorbeeld coach worden. U mag maximaal 5 coaches hebben. Dit regelt u als volgt:

  • De coaches moeten zich registreren bij de Dienst Wegverkeer (RDW).
  • Nadat de coaches zich hebben geregistreerd, vraagt u een begeleiderspas aan.
  • Nadat u de begeleiderpas ontvangen hebt, kunt u uw rijbewijs aanvragen bij de gemeente

  Gezondheidsverklaring

  Met de Gezondheidsverklaring beoordeelt het CBR of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Deze Gezondheidsverklaring kunt u online bij het CBR invullen. U kunt het formulier ook aanvragen bij de gemeente. In de volgende situaties hebt u een Gezondheidsverklaring nodig:

  • U vraagt voor de eerste keer een praktijkexamen aan of u wilt een categorie-uitbreiding van uw rijbewijs.
  • U wilt rijbewijs C en/of D halen of dit verlengen.
  • U hebt een medische beperking.
  • Uw rijbewijs is ingenomen.
  • U bent 75 jaar of ouder.

  Medische keuring

  U moet medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs aanvraagt als u:

  • een medische beperking hebt;
  • 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs verloopt;
  • een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig hebt.

  Rijbewijs kwijt of gestolen

  • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
  • U kunt direct een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Bij deze aanvraag ondertekent u een Verklaring van vermissing.
  • Als u uw rijbewijs verliest in het buitenland, doet u aangifte bij de politie ter plaatse.
 • Wat moet ik meenemen?

  • Een goedgelijkende pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden op het moment van aanvraag. Deze pasfoto voldoet aan de pasfoto-eisen.
  • Geld of een bankpas. U betaalt direct bij de aanvraag.
  • Bij het aanvragen van uw eerste rijbewijs: een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.
  • Bij het verlengen van uw rijbewijs: het rijbewijs dat u al hebt. Als dit niet meer geldig is, neem dan ook een geldig paspoort of geldige identiteitskaart mee.

  Rijbewijs afhalen

  U haalt uw rijbewijs persoonlijk op bij de gemeente. Neem uw oude rijbewijs mee.

 • Wat kost het?

  € 41,00

  Extra kosten in verband met vermissing rijbewijs € 17,75

  Extra kosten spoedbehandeling rijbewijs € 34,10

 • Achtergrond

  U kunt uw rijbewijs na ongeveer een week afhalen bij de gemeente. Als u een spoedaanvraag voor 13.00 uur hebt gedaan, kunt u uw rijbewijs de volgende werkdag al ophalen.

 • Aanvullende informatie

  Algemene informatie over de Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring)

  De Gezondheidsverklaring

  De Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) is een formulier met vragen over uw gezondheid. U heeft de Gezondheidsverklaring nodig als u rijexamen gaat doen of als u vanwege een medische situatie een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft. Maar ook als u uw rijbewijs wilt halen of verlengen voor vrachtauto of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE) en als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag

  moet u deze verklaring invullen. Door deze verklaring in te vullen kan het CBR beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden. Zie ook: www.cbr.nl/gezondheidsverklaring

  Waar kan ik een Gezondheidsverklaring kopen?

  U kunt op de volgende manieren aan een Gezondheidsverklaring komen:

  ·       U kunt de Gezondheidsverklaring kopen aan de balie van het gemeentehuis (elke dag van 09.00 tot 13.00 uur en donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur)

  ·       Mijn CBR (http://mijn.cbr.nl) voor het online kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring.

          Inloggen op Mijn CBR gaat via DigiD met sms-controle en betalen gaat via iDeal.

          Tip: digitaal indienen versnelt het proces.

  ·       De CBR webshop (cbr.nl/webshop) voor een papieren Gezondheidsverklaring. Dit kost 10 euro extra.

          De verklaring is zonder DigiD te bestellen en wordt binnen 5 werkdagen verstuurd. Betalen gaat via

          iDeal.

  ·       Het CBR-examencentrum in Amsterdam, Arnhem, Assen, Eindhoven en Rijswijk voor een papieren

          Gezondheidsverklaring. Betalen is alleen mogelijk met pin.

  Nieuw telefoonnummer

  De klantenservice is te bereiken via het nieuwe telefoonnummer 088 227 77 00

  Rijbewijs vanaf 26 mei 2018 geschikt voor inloggen met DigiD

  Vanaf 26 mei zijn rijbewijzen standaard geschikt om in de toekomst te gebruiken om online in te loggen met DigiD op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen.

  Deze manier van inloggen geeft extra zekerheid over de identiteit van degene die inlogt en maakt het mogelijk zeer vertrouwelijke informatie online aan te bieden. De burger kan in de toekomst zelf beslissen of hij wil inloggen met het rijbewijs.

  Voor de burger blijft per 26 mei het gebruik van het rijbewijs als rijvaardigheidsbewijs of identiteitsbewijs hetzelfde. Het aanvraagproces voor een rijbewijs verandert niet, tenzij een aanvrager de inlogfunctionaliteit niet wil (zie onder).
   

  Aanvragen rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit

  Tot invoering van de wet Digitale Overheid is er voor burgers die bezwaar hebben tegen een rijbewijs met inlogfunctionaliteit de mogelijkheid om een rijbewijs zonder deze inlogfunctionaliteit aan te vragen. Dit gaat als volgt:

  • Voordat de burger het rijbewijs aanvraagt bij de gemeente stuurt hij een schriftelijk verzoek naar de RDW. Het verzoek moet minimaal de volgende gegevens bevatten:
   - Naam zoals vermeld op het rijbewijs
   - Adres
   - Geboortedatum
   - Handtekening
  • De burger stuurt het verzoek naar:
   RDW, Ter attentie van Unit Rijbewijzen
   Postbus 9000
   9640 HA Veendam
  • De burger krijgt binnen 5 werkdagen na ontvangst bij de RDW bericht wanneer het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip aangevraagd kan worden bij de gemeente.
  • De burger vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente.
  • Na aanvraag ligt het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip na 5 werkdagen klaar bij de gemeente.
  • Bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs, na inlevering van het oude rijbewijs, krijgt de burger een nieuw rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit.

  Let op!

  • De kosten voor het aanvragen van een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op het rijbewijs zijn hetzelfde als voor het aanvragen van een regulier rijbewijs met de nieuwe chip.
  • Wanneer een burger een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit heeft gekregen, dan is het niet mogelijk de inlogfunctionaliteit op een later tijdstip weer toe te voegen aan hetzelfde rijbewijs. Dan moet de burger opnieuw een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

  Rijbewijzen hebben een nieuwe chip. Met deze chip kunt u inloggen op DigiD. Als u een nieuw rijbewijs zonder deze chip wilt, moet u een brief sturen naar de RDW. Doe dit 5 dagen voordat u uw rijbewijs vernieuwt. Kijk voor meer informatie op de website van de RDW.

  Beginnersrijbewijs

  Iedereen die een eerste rijbewijs haalt, is een beginner. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Of voor welk soort voertuig het rijbewijs geldt. Hoe lang u een beginnende bestuurder bent, hangt af van uw leeftijd.

  • Als u 18 jaar of ouder bent, bent u 5 jaar beginnend bestuurder.
  • 17-jarigen zijn 7 jaar beginnend bestuurder.

  Beginnende bestuurders krijgen een beginnersrijbewijs. Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een strafpuntensysteem voor zware overtredingen in het verkeer. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

  Militair rijbewijs

  Een Nederlands militair rijbewijs is buiten de militaire organisatie niet geldig. Wel kunt u het militair rijbewijs bij de gemeente omwisselen voor een normaal rijbewijs. U moet dat binnen 3 jaar doen, nadat het militair rijbewijs is afgegeven.

  Buitenlands rijbewijs

  Met een geldig buitenlands rijbewijs mag u een bepaalde tijd in Nederland blijven rijden. Dit hangt af van het land waar uw rijbewijs is afgegeven. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de RDW.

  Als u uw buitenlandse rijbewijs wilt omwisselen voor een Nederlands rijbewijs, kan dat in bepaalde gevallen. Bekijk de voorwaarden van de RDW.

  Code 95

  • Code 95 moet op uw rijbewijs staan als u voor uw werk met een bus of vrachtwagen wilt rijden.
  • Bent u geboren voor 1 juli 1955? Dan gelden er per 1 december 2020 voor u nieuwe regels
  • Met deze code toont u aan dat u geschikt bent voor het werk.
  • Bent u geslaagd voor de examens en toetsen? Dan vraagt u bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan.
  • De code 95 komt op uw nieuwe rijbewijs achter categorie C en/of D te staan.
  • Meer informatie over code 95 vindt u bij het CBR.

  Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente!

  Is uw Nederlandse paspoort, rijbewijs of identiteitskaart kwijt of vermist? U hoeft vanaf 15 juni 2016 niet meer eerst aangifte te doen bij de politie. Meld het verlies zo snel mogelijk bij uw gemeente. U kunt daar ook direct een nieuw document aanvragen. Is er een vermoeden van misbruik? Dan wordt de politie ingeschakeld!. Misbruik wordt streng aangepakt!