Rioolheffing

 • Samenvatting

  Hebt u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? U moet hier dan rioolheffing voor betalen. Met dit geld bekostigt de gemeente de kosten voor inzameling en transport van afvalwater en de inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Ook de kosten voor het beheer van regenwater en grondwater worden gedekt door de rioolheffing.

  Alle inwoners moeten rioolheffing betalen, dus ook als uw pand, woon- of bedrijfsruimte niet is aangesloten is op de riolering (dit komt echter nog maar weinig voor).

 • Hoe werkt het?

   

  De gemeente kan rioolheffing opleggen aan de eigenaar en/of gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte. Gemeente Weststellingwerf heeft er voor gekozen alleen een aanslag rioolheffing aan eigenaren op te leggen. De eigenarenkosten worden gebruikt voor bijvoorbeeld dekking van de aanleg van de riolering. Een eigenaar moet zelf de bouwkundige kosten zoals het waterdicht maken van kelders betalen.

   

 • Wat moet ik doen?

   

  • U krijgt jaarlijks een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of u voor dat jaar de aanslag ontvangt. Bent u eigenaar van een pand en krijgt het in de loop van het jaar een andere eigenaar, dan heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij koop/verkoop door de notaris verrekend.
  • Op het gemeentelijke aanslagbiljet staat binnen welke termijn en op welke wijze u moet betalen.
  • Bent u het niet met de aanslag eens? U kunt dan binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij de gemeente.

   

 • Wat kost het?

  Rioolheffing, afvalwater     € 116,86
  Rioolheffing, hemelwater   €  47,41

  Alle vastgestelde tarieven kunt u vinden in de Verordening rioolheffing.  
   

 • Aanvullende informatie

  De kosten van rioolonderhoud kunnen door verstoppingen hoog oplopen. Die verstoppingen ontstaan door het lozen van (vochtige toilet)doekjes, vet en andere zaken die niet in het riool thuishoren. Via de rioolheffing komen deze kosten weer terug bij de inwoners. Spring dan ook zuinig om met het riool!

  In veel gemeenten wordt de rioolheffing betaald in de vorm van een vast bedrag per (on)roerende zaak. Hierdoor wordt er geen onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- of meerpersoonshuishoudens.