Rioolheffing

 • Samenvatting

  U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

  De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente kan rioolheffing opleggen aan de eigenaar en/of gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte. Gemeente Weststellingwerf heeft er voor gekozen alleen een aanslag rioolheffing aan eigenaren op te leggen. Deze belasting wordt gebruikt voor bijvoorbeeld dekking van de aanleg van de riolering. Een eigenaar moet zelf de bouwkundige kosten zoals het waterdicht maken van kelders betalen.

 • Wat moet ik doen?

  • U krijgt jaarlijks een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of u voor dat jaar de aanslag ontvangt. Bent u eigenaar van een pand en krijgt het in de loop van het jaar een andere eigenaar, dan heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij koop/verkoop door de notaris verrekend. Huurt u een woning of bedrijf, dan geldt dat de gemeente na uw vertrek maandelijks ontheffing van de heffing verleent.
  • Op het gemeentelijke aanslagbiljet staat binnen welke termijn en op welke wijze u moet betalen.
  • Je krijgt jaarlijks een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of je voor dat jaar de aanslag ontvangt. Ben je eigenaar van een pand en krijgt het in de loop van het jaar een andere eigenaar, dan heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij koop/verkoop door de notaris verrekend.
  • Op het gemeentelijke aanslagbiljet staat binnen welke termijn en op welke wijze je moet betalen.

  Bent u het niet eens met de aanslag?

  Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

  DigiD  Digitaal bezwaar maken

 • Wat kost het?

  Rioolheffing, afvalwater     € 123,94
  Rioolheffing, hemelwater   €  50,28


  Alle vastgestelde tarieven kunt u vinden in de Verordening rioolheffing.

 • Aanvullende informatie

  De kosten van rioolonderhoud kunnen door verstoppingen hoog oplopen. Die verstoppingen ontstaan door het lozen van (vochtige toilet)doekjes, vet en andere zaken die niet in het riool thuishoren. Via de rioolheffing komen deze kosten weer terug bij de inwoners. Spring dan ook zuinig om met het riool!

  In veel gemeenten wordt de rioolheffing betaald in de vorm van een vast bedrag per (on)roerende zaak. Hierdoor wordt er geen onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- of meerpersoonshuishoudens.