Rioolverstopping

 • Samenvatting

  Is het riool bij u verstopt? Als de oorzaak van de verstopping buiten uw perceel ligt, dan is de gemeente meestal verantwoordelijk voor het onderhoud en de kosten. In alle andere gevallen bent u dat als huiseigenaar of - als u de woning huurt - de verhuurder. Laat dan een expert kijken naar de oorzaak van de verstopping.

 • Hoe werkt het?

  Rioolverstopping

  Wie er verantwoordelijk is voor het opheffen van een rioolverstopping hangt af van de plek van oorsprong van de verstopping:

  • Bevindt de oorsprong van de verstopping zich op gemeentegrond? De gemeente betaalt in het algemeen de kosten voor het opheffen van de verstopping.
  • Bevindt de oorsprong van de verstopping zich op uw eigen grond? U betaalt zelf de kosten voor het opheffen van de verstopping.

  Beheer van het rioolstelsel door de gemeente

  Het onderhoud van de gemeentelijke riolering is geregeld in een onderhoudsplan (gemeentelijk rioleringsplan). De gemeente kan in een speciale rioleringsverordening ook bepalen hoe vaak de reinigingsdienst de putten in een straat leegzuigt. Heeft de gemeente geen rioleringsverordening, dan gelden de regels uit het Burgerlijk Wetboek.

  Bij verstopping maakt de reinigingsdienst de put leeg. Dit vermindert de overlast en voorkomt schade aan het wegdek.

  Beheer door derden

  De gemeente beheert niet alle openbare paden en wegen. Vooral achterpaden in woonwijken zijn vaak van de eigenaar van het woningblok. Zijn er putten aangebracht in deze achterpaden, dan is de eigenaar van het woningblok verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan.

 • Wat moet ik doen?

  Hebt u klachten over de afvoer van regenwater in uw straat? Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Meld de problemen altijd bij de gemeente. Gaan uw klachten over een put die de gemeente niet beheert, neem dan contact op met de eigenaar of verhuurder van het woningblok.

  Opheffen rioolverstopping

  Bij een verstopping van de riolering die op uw huis is aangesloten, is het belangrijk om vast te stellen waar de oorzaak van de verstopping zich bevindt: op eigen grond of op gemeentegrond. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u opvragen bij de gemeente.

  Bevindt de oorzaak van de verstopping zich op gemeentegrond, dan gaat de gemeente meestal op eigen kosten de verstopping opheffen. Als de oorzaak van de verstopping zich op eigen grond bevindt, dan zijn de kosten voor het opheffen van de verstopping voor de eigenaar van de grond.

  Kosten opheffen verstopping

  Laat u de verstopping door derden dan zijn de kosten altijd voor uw rekening ook al blijkt dat de verstopping buiten uw perceel zat