HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Stedenbouwkundige plannen bekijken

Stedenbouwkundige plannen bekijken

 • Samenvatting

  Wilt u weten welke stedenbouwkundige plannen de gemeente heeft? U kunt de vastgestelde plannen inzien bij de gemeente. Zo kunt u zien wat de gemeente van plan is met de inrichting van bebouwd gebied.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt persoonlijk bij de gemeente langsgaan om de stedenbouwkundige plannen in te zien.

  Een stedenbouwkundig plan dat onderdeel is van een bestemmingsplan, kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Aanvullende informatie

  De gemeente maakt voor de inrichting van bebouwde (of te bebouwen) gebieden een stedenbouwkundig plan. In dit plan geeft de gemeente de contouren aan van de geplande bebouwing. U kunt hierbij onder meer denken aan het onderscheid in hoogbouw en laagbouw, woongebieden en kantoorruimtes, vrije sectorwoningen en woningen in de sociale huursector. De gemeente legt deze plannen als bestuurlijke voornemens voor aan het gemeentebestuur.