HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Subsidie coronacompensatie voor sociale en culturele organisaties

Subsidie coronacompensatie voor sociale en culturele organisaties

 • Samenvatting

  Let op aanvraagperiode is verlopen.

  Sociale en culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor de financiële schade door de coronamaatregelen. Het gaat om de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De volgende organisaties/verenigingen kunnen een subsidieaanvraag doen:

  • Dorpshuizen: €1500,-
  • Verenigingen amateurkunstbeoefening: €1500,- (Hafabra > 25 leden €3500,-)
  • Vrijwilligersorganisaties jeugd: €1000,-
  • Culturele instellingen: maatwerk

  Diverse organisaties hebben afgelopen jaar financiële schade gehad door de coronamaatregelen. Zo zijn inkomsten voor bijvoorbeeld zaalverhuur, kaartverkoop, of horeca (deels) weggevallen. Ook kunnen extra kosten zijn ontstaan voor het aanbrengen van looproutes, spatschermen en de aanschaf van extra ontsmettingsmiddelen.

  Voor de meeste organisaties/verenigingen is er een vast subsidiebedrag. Is dat toch niet voldoende? Dan kun je vragen om aanvullend maatwerk. Dan dient u ook het aanvraagformulier 'Aanvullend maatwerk' in. We vragen dan eerst om meer gegevens. Daarmee bekijken we of je extra subsidie kunt krijgen.

  Voor culturele instellingen is er geen vast bedrag. We beoordelen per aanvraag hoeveel subsidie er nodig is.

  De aanvraag voor subsidie moet je in de maand februari 2021 indienen. Let op de aanvraagperiode is verlopen.

 • Hoe werkt het?

  De aanvraag voor subsidie moet je in de maand februari 2021 indienen. De laatste dag om de aanvraag in te dienen is dus 28 februari 2021. Je krijgt voor 25 april 2021 bericht over jouw aanvraag.

  Verantwoording

  Je hoeft meestal geen verantwoording toe te sturen na het ontvangen van de subsidie. In de volgende gevallen moet het wel als de subsidie meer bedraagt dan € 5000 en:

  • als je een aanvullende maatwerksubsidie hebt gehad;
  • als jouw organisatie een culturele instelling is.

  In de beschikking staat welke verantwoording je moet toesturen en op welke manier.

  Subsidieplafond en verdeling

  Er is een maximaal bedrag beschikbaar voor alle aanvragen. Als het aantal aanvragen boven dit bedrag uitkomt, verdelen we het maximale bedrag onder de organisaties. Hierdoor krijgt iedere organisatie toch een deel van de subsidie. (Subsidieplafondbesluit.pdf)

 • Aanvullende informatie

  Wil je het aanvraagformulier invullen?

  Lees dan eerst de onderstaande informatie goed door. Deze informatie geldt voor het aanvragen van de subsidie:

  Heb je nog vragen?

  Neem dan contact op met de gemeente:

  ​Bel naar: 0561-691234
  Of mail naar: subsidies@weststellingwerf.nl