HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

 • Samenvatting

  U kunt een uitkering krijgen als u 55 jaar of ouder bent en stopt met uw werk als zelfstandige. Dit heet een IOAZ-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven.

  U kunt de uitkering aanvragen als u moet stoppen als zelfstandige of uw eigen bedrijf verkoopt. U vraagt de uitkering aan bij Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF).

 • Hoe werkt het?

  U kunt een IOAZ-uitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

  • U bent gestopt of moet stoppen als zelfstandige.
  • U bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt onvoldoende inkomen om van te leven.
  • U hebt minimaal 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor 7 jaar in loondienst gewerkt.
  • U hebt 1225 uur of meer per jaar als zelfstandige gewerkt. Werkte uw partner ook mee in het bedrijf? Dan moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt in het bedrijf en uw partner minimaal 525 uur.
  • De winst uit uw bedrijf was de laatste 3 jaar, samen met eventuele andere inkomsten, minder dan € 23.938 bruto gemiddeld per jaar.
  • U kunt met uw bedrijf in de toekomst niet meer dan € 25.433 bruto per jaar verdienen. BZF onderzoekt dit.

  Wat als ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben?

  Bent u een gedeeltelijk arbeidsongeschikt en bent u gestopt als zelfstandige? Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U bent voor minder dan 80% afgekeurd.
  • U ontving op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering.
  • U hebt geen recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet (omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren).
  • U hebt geen kind jonger dan 12 jaar.
  • U bent minimaal een aantal uren in het bedrijf werkzaam geweest en de inkomsten van het bedrijf zijn niet te hoog (zie de voorwaarden in de eerste opsomming).
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij BZF.

  Contactgegevens:
  Telefoon: 14058
  E-mail: info@bureauzelfstandigenfryslan.nl
  Site: www.bureauzelfstandigenfryslan.nl

  Correspondentieadres: BZF
  Postbus 21000
  8900 JA Leeuwarden

  Bezoekadres: Ondernemersplein Fan Fryslan (v/h Kamer van Koophandel)
  Heliconweg 62
  8914 AT Leeuwarden
  Iedere dag (met uitzondering van woensdag) 9.00 uur - 16.00 uur, alleen op afspraak

  Dien uw aanvraag in vóórdat u stopt als zelfstandige. Binnen 1½ jaar na uw aanvraag moet u gestopt zijn als zelfstandige.

  U ontvangt vanzelf bericht of u de uitkering krijgt.

 • Wat moet ik meenemen?

  • identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
  • bewijs burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
  • bewijzen van inkomen van u en uw eventuele partner en kinderen
  • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en kinderen
  • bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste 3 maanden van u en uw eventuele partner en kinderen
  • bewijzen van uw arbeidsverleden
  • eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen
  • eventueel een echtscheidingsvonnis
  • de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren
  • berekend vermogen (indien bekend)
  • berekende schuld
  • andere gegevens over uw vermogen
 • Achtergrond

  Nadat BZF uw aanvraag en alle gevraagde gegevens heeft ontvangen, krijgt u binnen 13 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 13 weken worden verlengd. Van een eventuele verlenging ontvangt u bericht. 

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van BZF? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.