HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

 • Samenvatting

  Schoolbesturen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen. Deze staan vermeld in de gemeentelijke huisvestingsverordening.

  U kunt bij voorzieningen onder meer denken aan (permanente of tijdelijke) nieuwbouw en uitbreiding van scholen, maar ook aan een eerste inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket (OLP).

 • Hoe werkt het?

  U dient een aanvraag in bij de gemeente. De aanvraag geldt voor het uitvoeren van huisvestingsvoorzieningen in het volgende jaar.

 • Wat moet ik doen?

  U schrijft een verklaring waarin de volgende punten staan vermeld:

  • De reden waarom u de vergoeding voor huisvestingsvoorzieningen aanvraagt.
  • De bestemming (wat gaat u met het geld doen).
  • De omvang en aard van de huisvesting.
  • Een eventuele schatting van de kosten.